07
08 2018
1092

Modalitatea de finanțare a pachetului minim de servicii sociale, modificată

Începînd cu 1 ianuarie 2019, cheltuielile legate de achitarea ajutorului material anual şi a compensaţiilor parţiale a cheltuielilor prin intermediul prestatorului de servicii de plată, vor fi acoperite din bugetul de stat. Actualmente, potrivit Legii Fondului de susţinere a populaţiei, finanţarea programelor cu destinaţie specială în domeniul asistenţei sociale şi serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale, se realizează din contul transferurilor lunare efectuate de către persoanele juridice care prestează servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 % din venitul obţinut din vânzările aferente acestor servicii şi transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 50 de lei de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare al automobilului. Hotărârea pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material a fost publicată în Monitorul Oficial din 3 august curent. Astfel, potrivit Hotărârii, în anul curent, pachetul minim de servicii sociale va include: Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii și Serviciul social Asistenţă personală. Finanţarea pachetului minim de servicii sociale pentru anul 2018 se va realiza, proporţional mijloacelor financiare acumulate în Fondul de susţinere a populaţiei şi suma prevăzută de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pentru pachetul minim de servicii sociale în limita plafoanelor stabilite pe fiecare serviciu şi per autoritate publică locală de nivelul al doilea. Prin această hotărâre au fost operate anumite modificări și la partea ce ține de autorul de deces. Astfel, ajutorul material anual în cazul decesului beneficiarului va putea fi solicitat în baza cererii însoțite de actele justificative depuse la Agenția Națională Asistență Socială în termen de 3 luni calendaristice de la data decesului beneficiarului. Cererea va fi însoţită de actul de identitate al solicitantului, certificatul de deces al beneficiarului, actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de înmormântare. În același timp, pentru a solicita compensația parțială a cheltuielilor, solicitantul se adresează la structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai, prezentând cererea solicitantului privind acordarea compensației parțiale a cheltuielilor și descrierea circumstanțelor în care a survenit decesul, copia certificatului de deces al persoanei decedate, copia actului de identitate al solicitantului de compensație parțială a cheltuielilor, facturile, bonurile, cecurile, contractul de prestări servicii, prezentate în original și traducerea legalizată notarial, dacă solicitantul compensației a suportat cheltuieli la transportarea corpului neînsuflețit din străinătate și certificatul prezentat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în cazul trecerii frontierei de stat. Modificările date au fost operate în scopul evitării interpretării ambigue a prevederilor Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a ajutorului material, stabilirii pachetului minim de servicii sociale în anul 2018, precum şi modalitatea de finanţare a acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.