08
11 2018
4169

Modificarea SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”

Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” va fi modificat. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor privind aprobarea modificărilor și completărilor la SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”. Proiectul a fost elaborat în scopul reglementării raportării financiare prin includerea formatului situațiilor financiare prescurtate conform cerințelor Legii contabilității și raportării financiare. Astfel, proiectul prevede completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118/2013, prin care a fost aprobat SNC, cu un punct nou ce va reglementa situațiile financiare prescurtate, care cuprind bilanţul prescurtat, situaţia de profit şi pierdere prescurtată și nota explicativă. Potrivit documentului, subcapitolul „Bilanțul” va fi completat cu ”/bilanțul prescurtat”, iar, subcapitolul ”Situaţia de profit şi pierdere” se va complete cu ”/Situaţia de profit şi pierdere prescurtată”, care vor fi completate conform anexelor 1 și 2 la ordinul propus spre consultare. Proiectul mai prevede excluderea anexelor 6-9, care sunt obligatorii în cazul întocmirii situaţiilor financiare complete, ceea ce reduce semnificativ volumul informațiilor necesare ce urmează a fi prezentate în situațiile financiare. SNC ”Prezentarea situațiilor financiare” modificat va fi aplicabil la întocmirea situațiilor financiare pentru perioada de gestiune 2019 ca o perioadă de tranziție de la modul de raportare prevăzut în SNC existente la cel prevăzut în Legea contabilității și raportării financiare, cu referință la seturile de situații financiare (prescurtate, simplificate, complete). În nota proiectului se menționează că, pentru perioadele de gestiune ulterioare, se va aplica modul de raportare prevăzut în Legea contabilității și raportării financiare și Standardele Naționale de Contabilitate, care vor fi modificate în vederea finalizării procesului de transpunere a Directivei 2013/34/EU, cu modificarea formatelor situațiilor financiare, reieșind din cerințele directivei. Se preconizează intrarea în vigoare a prevederilor Ordinului la 1 ianuarie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.