07
07 2017
6645

Modificări în Codul Muncii, votate în prima lectură

Parlamentul a votat în prima lectură, în şedinţa din 6 iulie curent, două proiecte de lege ce vizează modificarea Codului Muncii. Astfel, primul proiect prevede completarea Codului Muncii cu un nou articol ce va reglementa informarea şi consultarea salariaţilor. Potrivit articolului, angajatorul este obligat să-i informeze şi să-i consulte pe angajaţi cu referire la subiectele relevante în raport cu activitatea lor în cadrul unităţii. În acest sens, angajatorii vor oferi salariaţilor date despre evoluţia recentă a activităţilor şi situaţiei economice a unităţii, situaţia, structura şi evoluţia ocupării forţei de muncă în cadrul unităţii, aspecte privind securitatea şi sănătate muncii la unitate etc. Tot la acest capitol, proiectul prevede că, dacă vor fi preconizate anumite acţiuni privind salariaţii, informarea se va efectua cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte, iar în cazul lichidării unităţii sau reducerii numărului sau statelor de personal, salariaţii, la fel, vor fi informaţi despre aceasta cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de declanşarea procedurilor menţionate. Alte prevederi ale documentului ţin de lucrările la care este interzisă utilizarea muncii unor categorii de femei. Va fi interzisă utilizarea muncii femeilor gravide, a celor care au născut de curând şi a femeilor care alaptează, la orice activităţi ce prezintă riscuri pentru securitatea sau sănătatea lor sau pot avea repercusiuni asupra sarcinii sau alăptării, cum ar fi, de exemplu, munca subterană în mine. În acest sens, în cazul în care munca prestată de către categoriile menţionate de femei va prezenta riscuri, angajatorul poate să recurgă la modificarea termporară a condiţiilor de muncă sau angajatei i se acordă o altă muncă, cu menţinerea salariului mediu de la locul de muncă precedent. Documentul prevede că, până la soluţionarea problemei ce ţine de acordarea unei alte activităţi, femeile vor fi scutite de îndeplinirea obligaţiunilor de muncă, cu menţinerea salariului mediu pentru zilele pe care nu le-au lucrat. Ce-l de-al doilea proiect conţine o serie de reglementări referitoare la staţionarea activităţii, care reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către unitate, subdiviziune, salariat sau grup de salariaţi. Aceasta poate fi cauzată de factori de nu depind de angajator sau salariat, iar retribuirea timpului de muncă în această situaţie se va efectua în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decât în mărimea unui salariu minim pe uitate de timp. În cazul în care staţionarea va fi produsă din vina angajatorului, acesta este obligat să-i compenseze angajatului salariul pe care nu l-a primit, în întregime. Dacă staţionarea va avea loc din cauza salariatului, acesta nu va fi remunerat pentru orele de staţionare. Cât priveşte modul de evidenţă a staţionării, în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al instituţiei, se va specifica acesta. Proiectul mai stabileşte obligativitatea angajatorilor să ofere salariaților în anul de muncă cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, iar partea rămasă urmând a-i fi acordată până la sfârșitul anului următor. Totodată, în cazuri excepţionale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcţionări a unităţii, o parte din concediu, cu consimţământul scris al salariatului, poate fi amânată pe anul de muncă următor. Autorii au propus încurajarea dezvoltării profesionale a salariaţilor. Astfel, salariaţii care au succese la studii, fiind înmatriculaţi din proprie iniţiativă în instituţiie de învăţământ superior sau mediu de specialitate, la secţiile serale şi fără frecvenţă, vor beneficia de anumite garanţii şi compensaţii. Alte prevederi se referă la şomajul tehnic, munca pe fracţiune de normă etc. Potrivit Vice-ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Viorica Dumbărveanu, proiectele de legi au fost elaborate pentru transpunerea în legislaţia naţională a unui şir de directive europene.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.