14
12 2018
748

Modificări în formularul TAXI18

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor avea posibilitatea să opereze modificări în dările de seamă (Forma TAXI18) prezentate anterior, în care au fost comise erori la completare. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul Ordinului cu privire la completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018. Astfel, se propune de a include suplimentar în preambulul formei TAXI 18 doi indicatori, care se vor completa de contribuabili în cazul corectării erorilor comise anterior la completarea acestora – „Tipul dării de seamă – suplimentară de corectare” și, respectiv, „Numărul dării de seamă suplimentară care se corectează”. În rubrica Tipul dării de seamă - suplimentară se va bifa cu semnul “√” şi se va prezenta în cazul în care s-au efectuat angajări după termenul de prezentare a Dării de seamă, fiind completată doar cu datele persoanelor nou angajate. În cazul în care se bifează indicatorul menționat, nu se bifează indicatorul „Tipul dării de seamă” primară sau de corectare. Totodată, în rubrica Tipul dării de seamă - suplimentară de corectare se va bifa cu semnul “√” şi se va prezenta în cazul în care se corectează darea de seamă suplementară prezentată anterior. În cazul în care se bifează indicatorul menționat, nu se bifează indicatorii „Tipul dării de seamă” primară sau de corectare şi „Tipul dării de seamă – suplimentară”. Potrivit notei proiectului, actualmente forma elaborată a dării de seamă în cazul prezentării acesteia de tipul „suplimentară" și „de corectare" nu asigură identificarea documentului care urmează a fi corectat. Proiectul poate fi consultat până la 20 decembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.