Știri

Modificări la Codul contravenţional şi Codul penal, propuse spre consultare publică

Ministerul Finanţelor a elaborat şi propune spre consultare un proiect de lege ce prevede operarea modificărilor la Codul penal şi Codul contravenţional, urmare a modificărilor aprobate la Codul fiscal. Modificările propuse la Codul contravenţional sunt generate de modificarea statutului juridic al organelor fiscale. Astfel, dat fiind faptul că, la 1 aprilie 2017 vor intra în vigoare prevederile Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia cele 36 organe fiscale se vor unifica într-o singură persoană juridică, care va avea competenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va avea doar un director şi 4 directori adjuncţi, apare necesitatea de a delega dreptul de examinare a cauzelor contravenţionale altor funcționari publici din cadrul SFS. Aceasta se va efectua cu scopul asigurării unei optimizări a procesului de aplicare a prevederilor Codului contravenţional și pentru a nu crea deranj contribuabililor. Modificarea mai este impusă şi de numărul mare de procese-verbale întocmite de organele fiscale, care depășesc cifra de 20 de mii de procese-verbale anual. Ministerul Finanțelor consideră, că neaprobarea acestor modificări va face mai dificil procesul de constatare a contravențiilor de către Serviciul Fiscal de Stat și va crea contribuabililor cheltuili și dificultăți suplimentare, luând în considerație faptul că vor fi obligați să se prezinte la sediul SFS pentru examinarea procesului contravențional. În acest context, autorii propun trecea aceastei prevederi din Codul contravenţional la art. 172 din Codul fiscal. Totodată, completarea art.172 al Codului Fiscal cu alineatul respectiv este generată şi de faptul că modul de evidență a plăților aferente bugetului public național, ca și acțiunile de executare silită, suportă cheltuieli, care țin de tehnica efectuării acestora, cum ar fi comunicarea prin poștă. În acelaşi timp, proiectul propune modificări şi la Codul penal. Scopul acestor modificări este cointeresarea contribuabilului suspect de evaziune fiscală de a acoperi prejudiciul cauzat bugetului, ca acţiune imediată, din proprie iniţiativă, şi reducerea rolului organelor judiciare în acest proces la minimum, cu beneficii din partea ambelor părţi. Astfel, Codul penal se va completa cu un nou articol care prevede că persoana va fi liberează de răspundere penală pentru infracțiunile prevăzute de art. 244 și art. 2441 din Cod, dacă achită benevol, în termen de 30 zile de la data emiterii deciziei de către Serviciul Fiscal de Stat, prejudiciile cauzate bugetului public național, urmare a săvîrșirii infracţiunii. În cazul în care indicii constitutivi de infracțiune au fost constatați în cadrul controlului fiscal efectuat de Serviciul Fiscal de Stat, termenul de 30 zile menționat va începe să curgă de la momentul emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislației de către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, în cazul în care indicii constitutivi de infracțiune au fost constatați în cadrul acțiunilor desfășurate de alte organe, organele respective și organele de ocrotire a normelor de drept vor solicita Serviciului Fiscal de Stat efectuarea controlului fiscal și stabilirea prejudiciului cauzat bugetului public national. Și în acest caz termenul de 30 zile va începe să curgă de la momentul emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislației de către Serviciul Fiscal de Stat. În acelaşi timp, dacă indicii constitutivi de infracțiune au fost constatați în cadrul controlului fiscal efectuat de Serviciul Fiscal de Stat și persoana în termen de 30 zile a achitat/compensat prejudiciul cauzat bugetului public national și nu a contestat decizia asupra cazului de încălcare a legislației, Serviciul Fiscal de Stat nu va remite materialele constatatoare către organele judiciare, iar autorul își motivează pozitia astfel: pentru diminuarea sumei obligaţiei fiscale organul fiscal aplică sancţiune sub formă de amendă în mărime de 30 % din suma diminuată, plus majorare de întîrziere (penalitate) care în funcţie de termenul scurs de la momentul cînd trebuia să fie achitat, poate fi egală cu suma impozitului nedeclarat. Pentru eschivarea de la declararea obligaţiei fiscale organul fiscal aplică sancţiune sub formă de amendă în mărime de 100 % din suma diminuată, plus majorare de întîrziere (penalitate). În aceste condiţii în situaţia în care contribuabilul achită benevol obligaţia fiscală nedeclarată, plus amendă care în cazul nedeclarării este egală cu 100 % din suma obligaţiei nedeclarate, plus majorarea de întîrziere, toate aceste sume într-un termen de 30 zile, putem constata că bugetul şi-a recuparat prejudiul suportat. În aceste condiţii, luînd în consideraţie faptul că suma achitată de contribuabil riscă să constituie şi 200% în plus faţă de prejudiciul cauzat bugetului, norma penală își atinge şi scopul de constrîngere şi convingere. În aceste condiţii, desfăşurarea în continuare a acţiunilor de urmărire penală, inclusiv în faţa instanţelor de judecată, va face doar ca statul să suporte cheltuieli care de fapt nu vor genera nici un beneficiu. Proiectul poate fi vizualizat aici
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1759 vizualizări

Data publicării:

17 Februarie /2017 16:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon