05
04 2021
1406

Modificările în Legea cu privire la comerțul interior, publicate

În Monitorul Oficial din 2 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 17 din 4 martie curent pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior.
 
Legea a fost completată cu prevederi ce reglementează activitatea producătorilor casnici. Astfel, la sezon, locurile pentru amplasarea unităților comerciale vor fi acordate producătorilor casnici după principiul „primul venit, primul servit”. Producătorii casnici vor putea comercializa doar surplusul producției agricole de sezon, precum și surplusul din producția din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, pentru care a fost asigurată respectarea cerințelor sanitare, în piețe, amplasamente, precum și direct din gospodăria proprie (lotul de pe lângă casă din intravilanul localității (gospodăria casnică), lotul/loturile pentru legumicultură sau lotul/loturile din întovărăşirile pomicole.
 
Acordarea unităților comerciale ambulante producătorilor casnici se face de către reprezentantul administrației pieței sau, în cazul amplasamentelor, de către reprezentantul autorității administrației publice locale, în baza declarației de producător casnic.
 
Potrivit legii, producătorul casnic nu este pasibil înregistrării de stat în calitate de întreprinzător și depunerii notificării privind inițierea activității de comerț. Taxa pentru unitatea comercială din piață sau amplasament pentru producătorul casnic nu poate depăși 0,5% din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern.
 
Este important de menționat că nu se încadrează în categoria de producători casnici persoanele fizice care profilează o îndeletnicire din creșterea și comercializarea producției agroalimentare sau de origine animală.
 
De asemenea, legea prevede că unitățile comerciale ambulante în pieţele agroalimentare şi în cele mixte se va acorda în mod prioritar întreprinderilor autohtone producătoare de produse agroalimentare pentru comercializarea producției proprii, în baza declarației de producător. Cota unităților comerciale ambulante pentru întreprinderile producătoare de produse agroalimentare se stabileşte de către administratorul pieţei în funcţie de tipul pieţei, dar nu poate constitui mai puţin de 50% din suprafaţa comercială a pieţei agroalimentare şi 30% din suprafaţa comercială a pieţei mixte.
 
Procedura de completare, înregistrare și evidență a declarației de producător, precum și modul de generalizare și analiză a datelor pe care le conține urmează a fi stabilită de Guvern, utilizând Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL).
 
Legea a mai fost completată cu prevederi ce țin de comerțul cash and carry, în cazul căruia plata pentru produsele achiziţionate se face în numerar sau prin virament, la alegerea clientului, iar emiterea facturii fiscale este precedată de identificarea acestuia. Emiterea facturii şi plata acesteia se admit doar cu condiţia că sistemul informatic gestionat de comerciant recunoaşte legitimaţia de acces a clientului înregistrat în baza de date.
 
Totodată, legea a fost completată cu un capitol ce va reglementa vânzarea produselor/serviciilor cu preț redus, care, în sensul legii, reprezintă vânzările de lichidare, vânzările de soldare, cele efectuate în unităţi comerciale de tip magazin de fabric și vânzările promoţionale.
 
Încă un aspect important este includerea în lege, ca anexe, a Nomenclatorului unităților comerciale, care include tipul și descrierea acestora (comerț cu ridicata, cu amănuntul, de alimentație publică, prestări servicii, cazare, agrement etc.), precum și a modelului Declarației de producător casnic și Notificării de inițierea a activității în comerț.
 
Legea va intra în vigoare la 6 luni după data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția prevederilor stipulate în pct.2-6 ale art.II din Legea nr.17/2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.