24
10 2017
3700

Modul de corectare a contribuţiilor de asigurări sociale declarate

În conformitate cu art. 57 alin. (3) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 (în continuare - Legea nr. 489-XIV), în scopul ţinerii Registrului de stat al evidenţei individuale angajatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS) şi a structurilor ei teritoriale datele şi documentele necesare ţinerii evidenţei stagiului de cotizare şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale conform unei metodologii elaborate de aceasta. În aceste condiţii, angajatorii sunt obligaţi să prezinte lunar un volum semnificativ de informaţii privind fiecare persoană asigurată referitor la mărimea salariilor şi altor recompense calculate angajaţilor, precum şi a prestaţiilor de asigurări sociale stabilite de către angajator. Dat fiind faptul că informaţia declarată este utilizată la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale (pensii, indemnizaţii), există solicitări frecvente de la agenţii economici de rectificare a informaţiei declarate iniţial. Corectarea informaţiei care se conţine în istoria asigurării a fiecărei persoane se efectuează doar în baza declaraţiei persoanei asigurate Forma REV 5 (în continuare – declaraţia REV 5) de tipul „de corectare” prezentată de către angajator. Declaraţia de corectare are scopul de a modifica datele prezentate în declaraţia de tipul „primară”. Corectările în declaraţiile REV-5 se efectuează în temeiul Legii nr. 489-XIV şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv. Astfel, pornind de la prevederile art.5 din Legea sus-menționată, declaraţiile de corectare pentru perioadele anului de gestiune se prezintă până la data de 25 martie a anului următor celui de gestiune. Norma dată expune unele momente speciale ce ţin de corectarea datelor declarate iniţial la CNAS. Prin urmare, declaraţiile la CNAS sunt percepute a fi divizate în declaraţii de corectare pentru perioada de gestiune şi declaraţii de corectare pentru perioadele anterioare. Un alt aspect important ce ţine de rectificarea informaţiei declarate iniţial este corectarea datelor nefinanciare care se conţin în declaraţia REV 5 (perioada de muncă, codul categoriei persoanei asigurate, codul funcţiei). Pentru situaţiile unde datele financiare (fondul de retribuire a muncii, contribuţiile calculate) indicate în declaraţia REV 5 nu se modifică, dar este necesar de modificat doar datele nefinanciare, se prezentă în mod obligatoriu declaraţia de corectare unde datele care nu se modifică se repetă. Partea II. Partea III. Partea IV. Va urma.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.