02
08 2018
748

Moldova-Bulgaria: asigurarea angajării legale a cetăţenilor

În ședința de ieri Guvernul a aprobat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă. Documentul a fost semnat pentru asigurarea reglementării procesului şi asigurării angajării legale a cetăţenilor Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria pe teritoriul ambelor state. Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, scopul pe termen lung al Acordului constă în diminuarea fenomenului migraţiei ilegale în scop de muncă pe teritoriul ambelor state prin sporirea oportunităţilor de angajare regulată şi legală, desfăşurată prin intermediul instituţiilor competente ale ambelor state. Principalele prevederi ale proiectului de Acord se axează pe cooperarea în domeniul migraţiei de muncă şi crearea condiţiilor ce contribuie la desfăşurarea legală a activităţii de către lucrătorii migranţi, desfăşurarea procesului de recrutare şi angajare a cetăţenilor pe teritoriul ambelor state, asigurarea drepturilor lucrătorilor migranţi privind intrarea, şederea, precum şi ieşirea de pe teritoriul ambelor state. Cheltuielile pentru implementarea Acordului se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul public naţional pentru anii respectivi. Acordul a fost semnat la 18 iunie 2018 și va intra în vigoare din data recepţionării ultimei notificări scrise prin canale diplomatice privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia. NOTĂ: Potrivit datelor oficiale, în anul 2016 pe teritoriul Republicii Bulgare se aflau 5147 de cetăţeni moldoveni.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.