06
06 2018
1031

Moldova fără "zone albe"

Până la sfârșitul anului 2020 toate localitățile din Republica Moldova vor fi conectate la rețelele în bandă largă cu viteza de cel puțin 30 Mbps, iar numărul gospodăriilor cu acces la Internet de mare viteză va spori până la 60%. Acestea sunt obiectivele principale ale Programului de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă pe anii 2018-2020, aprobat ieri de Executiv. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației, la moment 49% din gospodării au acces la Internet în bandă largă. Ca urmare a discuției cu furnizorii au fost identificate o serie de constrângeri pentru dezvoltarea în continuare a rețelelor de nouă generație, care vor fi depășite prin eforturi comune ale Guvernului, industriei, partenerilor de dezvoltare și donatorilor, a comunicat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici. Astfel, planul de acțiuni pentru implementarea Programului conține circa 25 de măsuri, printre care instalarea punctelor de prezenţă a fibrei optice în toate localităţile cu primării şi crearea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă NGA, promovarea parteneriatelor public-private în vederea creării reţelelor publice de comunicaţii electronice în bandă largă în localităţile rurale, elaborarea și aprobarea Metodologiei de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile, constituirea unei platforme Guvern – industrie – societatea civilă de colaborare şi interacţiune cu obiectivul de garantare a dreptului de acces la Internet etc. De asemenea, se mai prevede colaborarea cu comunitatea donatorilor pentru asigurarea accesului în bandă largă NGA în localitățile cu primării în care nu există puncte de prezență a fibrei optice, proiectarea, construcţia şi operarea de reţele NGA mixte între diverşi agenţi economici, precum și crearea unui sistem informaţional automatizat „Harta digitală a infrastructurii”, care va fi inventarul detaliat al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociată. Potrivit notei informative a documentului, au fost identificate 43 de localităţi cu primării în care se prevede instalarea punctelor de prezenţă a fibrei optice şi crearea reţelelor de comunicaţii electronice în bandă largă NGA. Costul estimativ pentru realizarea proiectului într-o localitate se estimează la circa 1,05 mil. lei, iar suma totală a investiţiilor necesare pentru instalarea punctelor în cele 43 localităţi cu primării, stabilite ca ,,zone albe”, se estimează la circa 45,15 mil. lei. Acesta este unul din obiectivele importante ale Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova Digitală 2020”. Republica Moldova la capitolul vitezei la Internet se află printre primele țări pentru că avem operatori buni și oameni care au știut să pună bazele acestei industrii. Trebuie să scoatem în evidență că este vorba de rețele mobile, iar obiectivul acestui program este să ajungem în fiecare localitate cu fibra optică, întrucât există localități unde nu este rentabil pentru operatori sa activeze și această susținere va fi acordată prin intermediul acestui program, a menționat, la rândul său, premierul Pavel Filip.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.