26
03 2018
681

Moldova îşi va onora calitatea de membru al organizațiilor internaționale

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern privind achitarea cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale. Astfel, țara noastră urmează să achite în total 70 689,1 mii lei, bani alocați în acest scop în bugetul de stat pentru anul 2018. Republica Moldova urmează să-și îndeplinească angajamentele financiare față de peste 70 de organismele internaţionale şi regionale, cum ar fi Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile, Organizația Internațională a Muncii, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația pentru Securitate și Cooperare, Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice în Bazinul Mării Negre, Organizaţia privind Interzicerea Armelor Chimice, Organizaţia Internaţională de Standardizare, Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului, Organizaţia Internaţională a Zahărului, Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind asistența administrativă în materie fiscală etc. Cea mai mare cotizație va fi achitată Organizației Mondiale a Sănătății – circa 10 mil. lei. Onorarea angajamentelor financiare faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, constituie un obiectiv important în procesul de promovare a politicii externe şi a imaginii pozitive a ţării ca partener credibil, precum și în valorificarea potenţialului de membru în cadrul structurilor internaţionale, se spune în nota proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.