03
12 2018
990

Moldova-Suedia: condițiile de cooperare pentru dezvoltare

Suedia continuă să susțină Republica Moldova în dezvoltarea economică. În Monitorul Oficial de vineri, 30 noiembrie 2018, a fost publicată Legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018–2020). Potrivit legii, cooperarea dintre cele două țări are drept scop contribuirea la obținerea de rezultate din următoarele domenii: • Integrare economică progresivă în Uniunea Europeană și dezvoltarea unei economii de piață funcționale • Democrație consolidată, un accent mai mare pe respectarea drepturilor omului și un stat de drept mult mai dezvoltat • Un mediu mai bun, un impact mai mic asupra climei, precum și o rezistență mai mare la impactul mediului și schimbările climatice. Documentul stipulează că părțile vor revizui anual contribuția suedeză, progresele și rezultatele programului de cooperare pentru dezvoltare. De asemenea, Acordul prevede că partea suedeză va oferi asistență financiară nerambursabilă pentru realizarea scopurilor stabilite în acordurile specifice privind cooperarea pentru dezvoltare între părți. Totodată, în Monitorul Oficial din 30 noiembrie a fost publicată și Legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare, care stipulează condițiile de cooperare pentru dezvoltare, legate de securitate, responsabilitate și riscuri. Astfel, fondurile furnizate de către Suedia nu trebuie să fie tergiversate sau amânate din cauza controalelor de schimburi valutare sau a taxelor impuse de către Republica Moldova. Totodată, RM nu trebuie să impună Suediei niciun fel de taxe vamale, taxe pe valoare adăugată sau alte taxe de acest gen asupra bunurilor sau altor resurse oferite sau finanțate Republicii Moldovei de către Suedia în cadrul proiectelor sau programelor cooperării pentru dezvoltare. În același timp, prin acest Acord țara noastră își asumă toate riscurile care decurg din operațiunile efectuate. Aceasta include responsabilitatea de a rezolva creanțele care pot fi cauzate de către părțile terțe împotriva persoanelor juridice sau fizice care cad sub incidența Acordului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.