19
06 2018
736

Moldova-Turcia: Acordul de protejare reciprocă a investițiilor

Acordul între Republica Moldova şi Republica Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 15 iunie curent. Acordul este structurat din 14 articole și reglementează condiţiile de promovare şi protejare reciprocă a investiţiilor, modul prin care se vor reglementa disputele şi termenii de intrare în vigoare, modificare şi denunţare a instrumentului juridic internaţional în cauză. Documentul stabilește principiile juridice de bază menite să întărească relaţiile de prietenie între cele două state, să extindă dezvoltarea colaborării comercial-economice, precum şi să încurajeze şi să creeze condiţii favorabile pentru investiţiile persoanelor fizice şi juridice ale unui stat pe teritoriul celuilalt stat. Acordul prevede că fiecare parte contractantă va acorda un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat investiţiilor efectuate de către proprii săi investitori sau investiţiilor investitorilor oricărui stat terţ, în funcţie de cel care este mai favorabil pentru investitorul în cauză din punct de vedere al administrării, întreţinerii, utilizării, exploatării, posesiei, extinderii, vânzării, lichidării sau eliminării unor astfel de investiţii. Fiecare parte contractantă va garanta cu bună credinţă ca toate transferurile legate de o investiţie să se facă în mod liber şi fără întârziere atât pe, cât şi în afara teritoriului său. Transferurile se referă la capitalul iniţial şi suma adiţională cu scopul de a menţine sau de a creşte o investiţie, veniturile, încasările din vânzarea totală, parţială sau lichidarea unei investiţii, compensări, rambursări şi plăţi de dividende rezultate din împrumuturile privind investiţiile, salarii şi alte remunerări obţinute de cetăţenii unei părţi contractante care au fost angajaţi să activeze pe teritoriul celuilalt stat. Transferurile vor fi efectuate în valuta liber convertibilă în care a fost făcută investiţia sau în orice valută liber convertibilă la cursul oficial de schimb aplicabil pentru această valută la data transferului, cu excepţia cazului în care investitorul şi partea contractantă gazdă convin altfel. Acordul va rămâne în vigoare pentru o perioadă de zece ani şi va continua acţiunea în cazul în care acesta nu va fi denunţat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.