09
11 2020
382

Moldova va beneficia de $15 mil. pentru realizarea Proiectului „Agricultura competitivă”

Asociația internațională pentru dezvoltare (AID) va aloca Republicii Moldova, în corespundere cu termenele și condițiile stipulate în acord, un credit în sumă de $15 mil. destinat gestionării subproduselor de origine animală, în cadrul Proiectului „Agricultura competitivă”. Proiectul legii privind ratificarea Acordului de Finanțare (a treia finanțare adițională) dintre AID și RM în vederea realizării Proiectului a fost susținut joi, 5 octombrie, de către Executiv.
 
Sursele prevăzute în acordul adițional vor fi direcționate pentru extinderea activităților realizate anterior în cadrul proiectului, în special pentru îmbunătățirea managementului siguranței alimentelor, care vizează consolidarea capacităților umane, instituționale și tehnice ale sistemelor naționale din domeniu și asigurarea conformității cadrului normativ cu standardele sanitare și fitosanitare ale piețelor de export (în principal piețele Uniunii Europene).
 
În acest scop, în cadrul acordului adițional se preconizează finanțarea activităților și investițiilor ce vizează instituirea unui sistem cuprinzător, în corespundere cu cerințele UE, pentru gestionarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman.
 
Se așteaptă că realizarea activităților în cadrul acordului vor contribui la realizarea obiectivelor și cerințelor prevăzute de Legea nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman. Experții afirmă că implementarea în practică a măsurilor prevăzute în legislație nu este posibilă fără crearea infrastructurii necesare. În acest sens, se propune construcția unei instalații de distrugere/prelucrare a deșeurilor de origine animală, crearea sistemului de colectare, transportare, depozitare, prelucrare etc. a acestora.
 
Totodată, din sursele respective vor fi finanțate activitățile ce țin de evoluția situației generate de pandemia COVID-19 și impactul potențial al acesteia asupra sectorului agricol și securității alimentare a țării în cadrul componentei proiectului „Compensații pentru susținerea vânzărilor”.
 
Implementarea acordului de finanțare dat este preconizată până la finele anului 2024.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.