30
08 2017
1384

Moldova va crea Agenția Navală

Întreprinderea de stat ”Registru Naval” și Instituția Publică „Căpitănia Portului Giurgiulești” vor fi comasate și vor crea Agenția Navală a Republicii Moldova , potrivit Legii privind modificarea și completarea Codului navigației maritime comerciale al RM, publicată în MO din 25 august. Tot în această ediție se regăsește Decretul prezidențial privind promulgarea documentului. Astfel, administrarea în domeniul transportului naval va fi efectuată de organul central de specialitate (Ministerul Economiei și Infrastructurii) prin intermediul Agenției Navale a Republicii Moldova, în limitele competențelor,care, în procesul de activitate, interacționează cu alte autorități ale administrației publice. În RM nu exista o autoritate administrativă, investită cu funcții de supraveghere și control în domeniul transportului naval, de înregistrare a navelor, precum și de examinare a stării tehnice a acestora conform modelului țărilor UE, dar și din spațiul CSI. Una din condițiile ce au dus la elaborarea și adoptarea documentului în cauză derivă din poziționarea Moldovei în Lista Neagră a Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului ”port”, ceea ce demonstrează ineficiența structurii de control, existente în Moldova - Căpitănia Portului Giurgiulești. Ieșirea din această Listă Negră este o prioritate a Strategiei de transport și Logistică pentru 2013-2020. Agenția Navală va fi o autoritate administrativă de certificare, autorizare, supraveghere și control în domeniul transportului naval, va permite micșorarea numărului de nave ce nu corespund convențiilor internaționale și care fac escală în RM, prezentând un pericol pentru standardele ecologice. Agenția Navală va avea statut de persoană juridică de drept public cu buget autonom și va activa în baza principiilor autogestiunii și autofinanțării. Misiunea ei constă în implementarea politicilor în domeniul transportului naval și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a cadrului normativ în acest domeniu pentru asigurarea siguranței navigației și securității navelor și facilităților portuare. Controlul statului ”pavilion” și statului ”port”, supravegherea tehnică, monitorizarea procesului de clasificare și certificare a navelor efectuate de societățile de clasificare recunoscute; evidența, atestarea și brevetarea personalului navigant; supravegherea navigației, controlul și dirijarea traficului de nave pe căile navigabile naționale, de asemenea se înscriu printre funcțiile Agenției Navale . Alte atribuții țin de supravegherea respectării actelor normative din domeniul siguranței și securității pe căile navigabile naționale și în porturile RM, supravegherea securității navelor și a facilităților portuare; constatarea contravențiilor în domeniul transportului naval, înscrierea și evidența navelor și ambarcațiunilor sub pavilionul Republicii Moldova; înscrierea navelor în Registrul Navelor, cu avizul pozitiv al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și coordonarea activităților de asistenta, căutare și salvare în raza portuară și pe căile navigabile naționale, a acțiunilor în caz de calamități naturale și sinistru naval. Agenția Navală își va exercita funcțiile și atribuțiile în baza unui regulament aprobat de Guvern, va fi condusă de un director de un director adjunct, care vor fi desemnați de Ministerul Economiei și Infrastructurii prin concurs public. Factorii responsabili și specialiștii din domeniu consideră că Agenția Navală, creată conform standardelor UE, va avea un efect pozitiv pentru economia Moldovei , sub pavilionul RM vor veni să navigheze mai multe nave într-o stare tehnică bună, fapt important pentru promovarea unei imagini pozitive a țării în lume. Vor fi create condiții pentru dezvoltarea transportului maritim pe căile navigabile interne. În UE transportului maritim îi revene un rol deosebit: pe această cale sunt transportate 40% din mărfurile destinate consumului intern și 70% din cele destinate exporturilor. Circa 400 mil. de pasageri sunt înregistrați, anual, în terminale speciale ale porturilor europene.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.