06
12 2018
890

Moldpres va deveni instituție publică

Întreprinderea de Stat „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” va fi reorganizată prin transformare în instituție publică. Ieri cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre în acest sens. Astfel, Agenția „Moldpres” va fi o instituție publică, în care Cancelaria de Stat exercită funcția de fondator. Întreprinderea va activa în baza principiilor de autogestiune și va deține conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. Proiectul dispune transmiterea patrimoniului întreprinderii reorganizate către instituția publică, cu excepția bunului imobil cu încăperi nelocative, amplasat pe strada A. Pușkin, nr. 22 (Casa Presei, red.), ce va fi transmis în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, cu scopul deținerii bunurilor imobile de către o singură instituție, a menționat directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan. Potrivit statutului, Moldpres are următoarele funcții:asigurarea operativă a mijloacelor de informare în masă din țară și de peste hotare cu informații obiective și veridice privind politica de stat și activitatea curentă a autorităților publice din RM • asigurarea informării privind actualitatea politică, economică și socială din țară și de peste hotare • asigurarea editării ,,Monitorului Oficial al Republicii Moldova” • editarea suplimentelor la ,,Monitorul Oficial al Republicii Moldova” pentru publicarea materialelor cu caracter informațional-juridic și publicitar • difuzarea de informații și materiale scrise, foto și video către agenții de presă, ziare, posturi de radio și televiziune, alți beneficiari din țară și de peste hotare, prin abonament, pe bază de reciprocitate, contra cost sau servicii • editarea publicațiilor periodice și a cărților cu caracter oficial, informativ, documentar, cognitiv-distractiv, social-politic etc. Documentul prevede că, până la aprobarea unei noi metodologi de calculare a tarifelor la serviciile prestate, de către instituția publică și a noilor tarife calculate în baza acesteia, se vor aplica prețurile în vigoare la serviciile prestate de către întreprinderea de stat reorganizată. Modificările sunt operate în contextul reformei administrației publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.