04
10 2019
543

Moldsilva ar putea constata unele contravenții

Codul Contravențional poate fi completat cu un articol (4051) ce va stabili dreptul constatării și examinării unor contravenții de Agenția „Moldsilva”. Proiectul de lege este înregistrat în Parlament. Astfel, contravențiile prevăzute la art. 120-130 (tăierea ilegală sau vătămarea arborilor, încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor exploatate şi a terenurilor neîmpădurite etc.), art. 132-137 (darea în exploatare a obiectivelor de producţie fără instalaţiile de prevenire a impactului negativ asupra pădurilor, încălcarea regulilor sanitare în păduri și spaţii verzi etc.) și art. 139-142 (încălcarea regimului de protecţie a obiectelor şi complexelor din fondul ariilor natural protejate de stat, încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, recoltare, transportare şi de export al lemnului etc.) vor putea fi constatate de „Moldsilva”. Încălcările vor putea fi examinate de directorul, directorul-adjunct, inginerul-șef silvic și ceilalți angajați din cadrul „Moldsilva”, în obligațiile cărora intră paza fondului forestier sau respectarea legislației în domeniu. Totodată, acestea vor fi constatate și de directorii, inginerii-șefi în silvicultură, inginerii pază și protecție, inginerii fond forestier, regenerarea pădurii, inspectorii Gărzii forestiere, șefii și șefii adjuncți de ocol silvic, maiștri-pădurari, în obligațiile cărora intră paza fondului forestier din cadrul entităților subordonate Agenției. Totodată, procesele-verbale contravenționale ar putea fi constatate în cadrul „Moldsilva” doar de director, directorul-adjunct și inginerul-șef, iar în cadrul entităților subordonate – de directorul entității. În momentul de faţă, dreptul de constatare și încheiere a proceselor-verbale îl are în exclusivitate Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Proiectul are drept scop fortificarea securității fondului forestier prin acordarea dreptului de contestare și încheiere a proceselor-verbale privind contravențiile silvice ale personalului din cadrul Agenției ”Moldsilva” și din entitățile subordonate acesteia. Potrivit notei informative, implementarea proiectului nu va implica cheltuieli suplimentare de la buget.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.