24
10 2018
862

MTender: economii anuale de circa 1 mld. lei

Din 17 octombrie 2018 – data lansării Sistemului Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (MTender) la scară națională și până în prezent, au fost anunțate 120 de licitații prin intermediul acestui sistem, care includ achiziții de peste 100 mil. lei. Informația a fost oferită de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul conferinței organizate cu ocazia desfășurării atelierului regional privind achizițiile publice pentru țările din Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Caucaz. Menționăm că, în perioada 23-25 octombrie, Ministerul Finanțelor al RM și Secretariatul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în cooperare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) organizează un atelier de lucru regional cu genericul „Impactul achizițiilor publice, comerțului internațional și al datelor deschise asupra creșterii economice incluzive, dezvoltării regionale a economiilor în tranziție și emergente". La atelier participă peste 20 de țări semnatare ale Acordului de achiziții publice a OMC. Potrivit ministrului Finanțelor, participanții la atelier au apreciat înalt funcționalitatea sistemului de achiziții publice electronice MTender. Sistemul a primit aprecieri din partea experților prezenți la atelier, după părerea lor acest sistem depășește cu mult ceea ce există în regiune în domeniul achizițiilor publice. MTender trebuie să asigure transparența și eficiența procedurilor de achiziție în sectorul public. Noi avem o abordare inedită, care a fost testată în Ucraina și presupune implementarea unui sistem ce implică și sectorul privat sub forma unor platforme de interfață asigurate de acesta și permit conexiunea și interfața pentru toate autoritățile contractate și agenții economici, a menționat ministrul. În același timp, ministrul a încurajat participanții la licitații care întâmpină dificultăți în procesul de implementare, să semnaleze autoritățile. Suntem în primele zile de implementare, este un sistem nou, oamenii încă nu cunosc foarte bine cum să-l utilizeze, de aceea noi încurajăm autoritățile contractante și agenții economici să utilizeze Linia fierbinte de la Centrul pentru Tehnologii Informaționale în Finanțe, precum și la Agenția Achiziții Publice pentru a primi consultanță, dar și pentru a veni cu anumite sugestii de îmbunătățire. Ne-am propus să avem un proces cap-coadă, de la publicarea anunțului de licitație până la încheierea și executarea contractului – toate în mod electronic, a subliniat ministrul. El a mai anunțat că am putea avea economii de circa 1 mld. de lei anual prin utilizarea sistemului electronic de achiziții publice. Directorul adjunct general al OMC, Alan Wolff, s-a referit la importanța Acordul de achiziții publice a OMC și la oportunitățile pe care le au statele semnatare. Acordul de achiziții publice al OMC este unul din documentele fundamentale ale Organizației. În present, sunt 50 de state semnatare ale acestui Acord, Republica Moldova fiind una dintre ele. Este impresionant să vedem că Moldova, deși este o țară mică, este un lider în utilizarea sistemelor informaționale în diferite domenii, inclusiv în achizițiile publice, și poate fi prezentat ca un exemplu pentru multe alte țări, a menționat acesta. La rândul său, directorul asociat al BERD, Richard Gargrave, a asigurat că BERD în continuare va oferi suport în dezvoltarea sistemului electronic de achiziții publice în țara noastră, inclusiv prin monitorizarea rezultatelor. Îndemnăm colegii din alte țări să utilizeze asemenea sisteme avansate de achiziții publice electronice, cum se implementează în Moldova, a menționat reprezentantul BERD. Reamintim că în Monitorul Oficial din 12 octombrie curent au fost publicate 3 Regulamente ce au ca scop dezvoltarea sistemului de achiziții publice electronice. Este vorba despre: ∙ Regulamentul privind acreditarea paltfomelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) ∙ Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” ∙ Regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. De asemenea, în cadrul Ministerului Finanțelor va activa Centrul de notificare și informare al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în domeniul achizițiilor publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.