27
05 2020
3221

Munca la distanță și transferul zilelor de repaus, legiferate

Salariații își vor putea îndeplini atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Codul muncii este completat cu prevederi ce reglementează munca la distanță. Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative este publicată în Monitorul Oficial din 26 mai curent și a intrat în vigoare. Potrivit acesteia, salariații cu munca la distanță sunt cei care au încheiat un contract individual de muncă sau un acord suplimentar la contractul existent, care conțin clauze de muncă la distanță. Salariatul respectivi se bucură de toate drepturile și garanțiile prevăzute Codul muncii, de contractul colectiv de muncă, de contractul individual de muncă sau de alt act normativ la nivel de unitate aplicabil salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator. Totodată, contractul individual de muncă privind munca la distanță trebuie să conțină, pe lângă clauzele și condițiile de prestare a muncii la distanță, un program în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului, dar și modalitatea de realizare a controlului, de evidență a orelor de muncă prestate de salariat, condițiile privind suportarea cheltuielilor aferente activității în regim de muncă la distanță. În același timp, CM se completează cu prevederi referitoare la prestarea muncii în perioada situațiilor excepționale. Angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. Documentul mai prevede că, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, conducătorul unității, după consultarea reprezentanților salariaților, este în drept să transfere zilele de repaus (de lucru) în alte zile. Pentru autoritățile și instituțiile publice, dreptul de transfer, inclusiv prin modificarea duratei zilnice a timpului de muncă, aparține Guvernului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.