04
03 2020
967

Munca prin agent de muncă temporară: discuțiile continuă

Companiile vor putea apela la un agent de muncă temporară, care le va pune la dispoziție un salariat ce va activa pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar. Misiunea de muncă temporară la aceeași întreprindere va putea fi exercitată pentru un termen maxim de 24 de luni. Reamintim că a fost elaborat un proiect de lege ce are drept scop reglementarea muncii prin agent de muncă temporară și prin care se propune completarea mai multor acte legislative, inclusiv a Codului muncii. Documentul a fost discutat anterior pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, dar a fost expediat partenerilor pentru a fi îmbunătățit. Astfel, în ședința Grupului de lucru nr.4 (Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс”) din cadrul Secretariatului Consiliului Economic au fost prezentate și analizate noile propuneri la proiect. La solicitarea reprezentanților sindicatelor, au fost introduse prevederi ce au ca scop protecția salariaților temporari. Astfel, toate condițiile de bază de muncă și de angajare stabilite prin legislație, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă, precum și prin orice alte reglementări specifice utilizatorului vor fi aplicate în mod direct și salariaților pe durata misiunii de muncă temporară. Totodată, la solicitarea membrilor Consiliului Economic, a fost introdus un articol ce reglementează recuperarea prejudiciului produs de salariatul temporar de la agentul de muncă temporară, cu excepţia situaţiei în care prejudiciul a fost cauzat de o faptă penală, răspunderea fiind personală și aparţinând în totalitate salariatului temporar. De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutate aspecte ce vizează securitatea și sănătatea în muncă. Conform proiectului, în cazul muncii prin agent de muncă temporară, obligaţia asigurării securităţii şi sănătăţii sub toate aspectele ce ţin de activitate desfăşurată de către salariaţi pe perioada realizări misiunii de muncă temporară revine utilizatorului, care are obligaţiile stabilite de lege pentru angajatori. Participanții la discuții au menționat necesitatea includerii unor prevederi mai clare ce ar reglementa responsabilitatea părților în acest proces, precum și prevederi ce se referă la informarea salariaților despre riscurile profesionale. Totodată, au fost concretizate condițiile unei perioade de probă pentru realizarea misiunii. Astfel, prin contractul de muncă temporară poate fi stabilită o perioadă de probă care nu va depăşi 2 zile calendaristice în cazul în care termenul misiunii este mai mic sau egal cu o lună; 5 zile calendaristice – în cazul în care termenul misiunii este cuprins între o lună şi 3 luni; 15 zile calendaristice – în cazul în care termenul misiunii este între 3 luni şi 6 luni și 30 zile calendaristice – în cazul în care termenul misiunii este mai mare de 6 luni. Ministerul Sănătăți, Muncii și Protecției Sociale susține conceptual implementarea proiectului, precum și noile propuneri. În același timp, reprezentanții ministerului recomandă revizuirea noțiunilor agent de muncă temporară și misiune de muncă temporară, propuse pentru completarea Codului muncii. De asemenea, autoritatea recomandă a se face o distincție clară între agentul de muncă temporară și agenția privată de muncă, pentru a elimina toate neclaritățile. Reamintim că, în calitate de salariat temporar poate fi angajată orice persoană fizică care are dreptul de a fi încadrată în câmpul muncii, pentru care agentul de muncă temporară are obligația de a reține și vira în buget toate contribuțiile datorate în condițiile legii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.