03
03 2018
3497

Munca zilierilor, legiferată

Peste şase luni va intra în vigoare legea care va reglementa activitățile necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, în scopul de a diminua fenomenul de ocupare informală a forței de muncă și care a fost publicată în Monitorul Oficial din 2 martie curent, împreună cu decretul de promulgare. Potrivit acesteia, durata zilnică de executare a activității unui zilier nu va depăși opt ore, în cazul persoanelor de la 15 la 16 ani – 5 ore, iar pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, durata nu trebuie să depășească 7 ore. Totodată, durata activității, executată de un lucrător zilier pentru același beneficiar nu trebuie să treacă de 90 de zile într-un an calendaristic. Documentul stipulează că persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional în calitate de zilieri numai cu acordul în scris al părinţilor sau al reprezentanţilor săi legali dacă, în consecinţă, nu le va fi periclitată sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională. Legea mai prevede că, în scopul ţinerii evidenţei zilierilor, beneficiarul va înregistra toți zilierii în Registrul de evidență în pagini distincte, în ordine cronologică și va prezenta, până la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale a muncii un extras din acest registru. Inspectoratul de Stat al Muncii, la rândul său, va institui un registru electronic, completat în baza extrasului din Registrul de evidență, în scopul asigurării controlului asupra respectării legislaţiei muncii și al coordonării activităților de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Referitor la aspectele fiscale, în lege se menționează că plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Din veniturile obținute de zilier nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi nici primele de asigurare obligatorie de medicină. Pentru activitatea exercitată, zilierul va primi o remunerație al cărei cuantum se stabileşte prin negocieri directe între părţi, dar care nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului pe oră în sectorul real. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 30% din populația ocupată a țării este încadrată în activități cu caracter ocazional, dintre care 70% sunt implicați în lucrări agricole.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.