03
12 2020
363

(ne)Dezvăluirea informației de către emitenții valorilor mobiliare

Organele competente ale emitentului de valori mobiliare ar putea decide nedezvăluirea unor informaţii, cu condiţia anunțării despre acest fapt a acţionarilor societăţii. Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul  hotărârii privind modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare
 
Astfel, în scopul evitării prejudierii reputației entității, organul competent ar putea avea dreptul să nu dezvăluie informațiile în raport cu:
 
  • litigiile în care este implicat emitentul de valori mobiliare şi care prin soluţionare ar putea avea un impact negativ major asupra acestuia, în partea ce ține de litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, asupra cărora nu au fost emise decizii definitive și irevocabile;
  • operaţiunile extrabilanţiere cu efecte semnificative asupra performanţei financiare a entităţii de interes public (valoarea căreia depăşeşte cel puţin 10% din valoarea totală a activelor emitentului conform ultimelor situaţii financiare până la data efectuării operaţiunii date);
  • orice aranjamente de natură să determine în viitor schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare, în măsura în care astfel de evenimente sunt cunoscute de entitate;
  • dobândirea sau retragerea/suspendarea unor licenţe, patente, mărci sau alte drepturi de proprietate intelectuală dacă acestea au un impact semnificativ asupra activităţii emitentului;
  • accelerarea onorării unei obligaţii financiare majore a entităţii de interes public sau producerea oricărui eveniment care poate atrage după sine incapacitatea de plată a emitentului. 

 

Emitenții admiși în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare (MTF) vor putea, de asemenea, aplica aceste prevederi.

 

Actuala redacție a Regulamentului prevede că emitentul, ale cărui valori mobiliare, la ultima zi a perioadei de gestiune şi/sau la data raportării, se tranzacţionează în afara pieţei reglementate şi/sau MTF, prezintă Comisiei, în termen de până la 30 aprilie a anului următor perioadei de gestiune, raportul anual cu anexarea situaţiilor financiare anuale (prezentate Biroului Naţional de Statistică) şi a raportului auditorului (dacă a fost efectuat auditul situaţiilor financiare anuale). Proiectul elaborat de CNPF prevede că prezentarea raportului anual fără anexarea acestor două informații.

 

Precizăm că Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare stabileşte conţinutul şi modul de dezvăluire a informaţiei de către emitentul care întruneşte criteriile unei entităţi de interes public; emitentul ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacţionare în cadrul MTF și emitentul, altul decât cei menţionaţi supra, ale cărui valori mobiliare se tranzacţionează în afara pieţei reglementate şi/sau MTF.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.