19
08 2019
722

Nivelul executării bugetului asigurărilor sociale de stat

În ianuarie-iulie a anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 13237,5 mil. lei, ce constituie 60,9% din prevederile anuale de 21732,8 mil. lei. Aceste date sunt indicate în Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, făcut public de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Conform datelor Raportului, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7833,1 mil. lei, sau 61,3% din suma anuală de 12770,0 mil. lei. Față de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creștere cu 378,9 mil. lei sau cu 5,1%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 5319,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanțare, din care: - 3659,4 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 60,6% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6041,0 mil. lei, şi sunt cu 586,2 mil. lei (19,1%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent; - 1660,0 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 58,5% din suma anuală pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 12792,3 mil. lei sau 58,9% din suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1750,3 mil. lei sau cu 15,9%. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 445,2 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia de 1 august 2019 a constituit 462,2 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.