15
12 2021
127

Noi competențe pentru Agenția de Rezerve Materiale

Agenția de Rezerve Materiale va propune Guvernului spre aprobare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, proiectele Nomenclatorului bunurilor din rezervele de stat și a Nomenclatorului bunurilor din rezervele de mobilizare, va stabili volumele maxime ale stocurilor și ale stocurilor intangibile coordonate cu autoritățile publice centrale și de specialitate în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare.
 
MAI a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor acte normative, ce are ca scop uniformizarea prevederilor legale în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare și crearea unui cadru normativ unitar.

 

Potrivit documentului, Agenția  va aplica prețurile la bunurile destinate eliberării din rezervele de stat și de mobilizare și la bunurile confiscate, destinate completării rezervelor de stat, ce vor fi stabilite de către o comisie mixtă.

 

De asemenea, Agenția va asigura efectuarea controlului rezervelor de stat și de mobilizare în conformitate cu Regulamentul ce urmează a fi aprobat, iar directorul Agenției va putea decide aplicarea sancțiunilor pecuniare prevăzute în art.29 din Legea nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare.

 

În același timp, Agenția va putea să desfășoare activități cu caracter comercial de vânzare-cumpărare și de import-export pentru acumularea, completarea și împrospătarea stocurilor, precum și pentru eliberarea bunurilor materiale din rezervele de stat și de mobilizare în legătură cu excluderea lor din Nomenclatorul bunurilor din rezervele de stat sau din Nomenclatorul bunurilor din rezervele de mobilizare, cu diminuarea volumelor stocurilor sau ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentului.

 

Totodată, autoritatea va prezenta Guvernului anual, prin intermediul MAI, raportul privind disponibilul și circulația bunurilor din rezervele de stat și de mobilizare.

 

Proiectul mai prevede că, în situații de maximă urgență provocate de anumite cazuri excepționale, Prim-ministrul va putea dispune eliberarea de către Agenția Rezerve Materiale a bunurilor din rezervele de stat și de mobilizare, cu elaborarea imediată și prezentarea spre aprobare a hotărârii de Guvern. Acest fapt va permite oferire rapidă a bunurilor în scopul intervenției statului în protecția populației și lichidarea consecinţelor situațiilor de urgență.

 

Adițional, se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr.128/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la rezervele cerealiere de stat, reieșind din considerentul că produsele cerealiere sunt o categorie de bunuri din rezervele de stat asupra căreia se aplică legislația similară celorlalte categorii de bunuri.

 

Documentul va fi consultat până la 23 decembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.