08
09 2021
75

Noi mecanisme de responsabilizare a autorităților subordonate Parlamentului

În cazul constatării a executării necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor, prerogativelor sau atribuțiilor sale, indiferent de prezența culpei sau în rezultatul controlului parlamentar efectuat în condițiile legii, a unei activități defectuoase de către membrii Consiliului de Administraţie ai CNPF, Plenului Consiliului Concurenței, consilierii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, membrii Consiliului Audiovizualului și directorii Consiliului de administrație ai ANRE (autorități ce se află sub control parlamentar) pot fi revocați din funcție prin hotărârea Parlamentului, dacă comisia parlamentară de profil constată existența temeiurilor de revocare din funcție și întocmește un raport motivat în care se indică faptele, împrejurările și circumstanțele care servesc drept temei pentru eliberare din funcție.

 

Comisia juridică, numiri şi imunităţi a aprobat în ședința de astăzi, 8 septembrie, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care reglementează activitatea instituțiilor vizate supra.

 

În nota de întemeiere se contată că legislația națională nu prevede mecanisme funcționale ce ar permite responsabilizarea organelor de conducere ale acestor autorități în cazul desfășurării a unei activități neperformante și contrare scopului pentru care au fost constituite.

 

Autorii documentului consideră că raporturile constituționale dintre Parlament și instituțiile respective nu stabilesc o legătură de subordonare ierarhică între cele două autorități, ci atribuie Parlamentului un rol de control și posibilitatea de a sancționa conducătorii acestora prin revocare pentru modul defectuos în care și-a desfășurat activitatea prin raportare la competențele sale constituționale și legale.

 

Proiectul urmează a fi prezentat plenului Parlamentului pentru examinare și eventuala aprobare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.