31
07 2018
1613

Noi modificări în Codul Muncii

Termenul de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens va fi extins de la 5 la 10 zile lucrătoare. În Monitorul Oficial de vineri, 27 iulie curent, a fost publicată Legea pentru modificarea Codului muncii, care are drept scop perfecționarea prevederilor ce reglementează procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia. Astfel, în art. 359 din Codul Muncii va fi stipulat că Comisia de conciliere va examina revendicările părților conflictului colectiv de muncă în termen de 10 zile de la data constituirii acesteia. Termenul poate fi prelungit o singură dată prin acordul scris al membrilor comisiei. În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate, comisia va adopta o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării. În situaţia în care părţile conflictului nu au ajuns la o înţelegere sau nu sunt de acord cu decizia comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de conciliere a conflictului sau de la data adoptării deciziei, sunt în drept să depună o cerere de soluţionare a conflictului în instanţa de judecată. La moment, deși Codul Muncii stabilește unele condiții procedurale pentru comisia de conciliere, acesta nu statutează un termen limită pentru examinarea conflictului colectiv de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.