21
09 2018
2038

Noi prevederi în Legea cu privire la organizarea activității notarilor

Un alt notar va prelua, în conformitate cu ordinul ministrului Justiției, arhiva notarului a cărui activitate se suspendă sau încetează. În Monitorul Oficial de astăzi, 21 septembrie 2018, a fost publicată Legea pentru modificarea Legii cu privire la organizarea activității notarilor, precum și decretul de promulgare al acesteia. Documentul a fost elaborat în scopul excluderii carențelor legate de executarea unor atribuții puse în sarcina Camerei Notariale. Principalele prevederi ale legii se referă la atribuirea Ministerului Justiției a competențelor suplimentare în cazul constatării situațiilor de blocare a funcționării organului profesional. Astfel, în cazul în care Camera Notarială se va afla în imposibilitate să preia spre păstrare provizorie ștampila și legitimația de notar, acestea se vor transmite Ministerului Justiției. De asemenea, legea prevede că dacă, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului Justiției, Adunarea Generală a Notarilor nu a ales membrii în Comisia de licențiere, aceștia vor fi numiți de ministru, în rezultatul concursului organizat de către Ministerul Justiției. Aceeași prevedere se va aplica în cazul expirării mandatului președintelui Camerei Notariale și a mandatului membrului Comisiei de etică. O altă modificare se referă la substituirea referinței la INDO-ul notarului cu cea a codului fiscal atribuit notarului, deoarece potrivit art.162 alin (1) lit.1) din Codul fiscal, oricărei persoane fizice care practică activitatea profesională licențiată ori autorizată i se atribuie cod fiscal, iar Codul fiscal nu operează cu abrevierea IDNO. De asemenea, intervin modificări și la partea ce ține de cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor privind aprobarea și modificarea Statutului Camerei Notariale și a Codului de etică al notarilor și a celor privind alegerea și revocarea membrilor în Consiliul Camerei Notariale, Comisiei de licențiere, Colegiului disciplinar și ai Comisiei de etică. Astfel, se modifică numărul total de notari pentru luarea acestor decizii de la 50% la 2/3 din numărul celor prezenți la adunare. Totodată, legea prevede că indemnizațiile membrilor Colegiului disciplinar vor fi achitate din control mijloacelor financiare alocate Ministerului Justiției de la bugetul de stat. În acest sens, în nota documentului se menționează că prin intermediul acestei prevederi nu se urmărește modificarea cuantumului indemnizației achitate membrilor Colegiului disciplinar, se intervine doar cu o completare care va permite identificarea surselor de finanțare necesare pentru achitarea indemnizației de participare la ședințe a membrilor Colegiului. Legea a fost elaborată în urma constatării problemelor la alegerea președintelui Camerei Naționale, a membrilor Comisiei de licențiere a activității notariale, precum și la Constituirea Comisiei de etică, ceea ce a afectat funcționalitatea acestor organe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.