28
12 2020
816

Noi prevederi în Legea finanțelor publice locale: taxă specială, audit și măsuri restrictive

Legea nr. 257/2020 ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2021 publicată în Monitorul Oficial la 22 decembrie curent, conține și modificări la Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale. 
 
Astfel, aceasta este completată cu o nouă noțiune – taxă specială, care este o plată percepută doar de la persoanele fizice/persoanele juridice care utilizează sau beneficiază de serviciile publice locale create în interesul acestora, utilizată integral de către autoritățile reprezentative şi deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pentru acoperirea cheltuielilor de înființare a serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

 

În acest sens, se suplinesc competențele autorităților reprezentative și deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, acestea fiind abilitate să aprobe, modifice/anuleze și să perceapă taxele speciale și să stabilească domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui aceste taxe, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele respective.

 

Totodată, transferurile cu destinație specială alocate pentru finanțarea investițiilor capitale, infrastructurii, învățământului și competențelor delegate APL, utilizate contrar destinației depistate în urma constatării în cadrul controalelor efectuate de către organele abilitate, se restabilesc la bugetul de stat. În cazul în care suma utilizată contrar destinației nu este virată benevol la bugetul de stat, Ministerul Finanțelor va reduce cu suma respectivă volumul transferurilor cu destinație specială aprobat în legea bugetară anuală.

 

De asemenea, legea se completează cu un articol ce se referă la auditul public extern, care specifică faptul că autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetele locale sunt supuse auditului public extern în conformitate cu Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. În cazul emiterii de către Curte a unei opinii contrare sau în cazul refuzului auditorului public extern de a emite opinia asupra situației financiare, conducătorul autorității poartă răspundere conform legislației în vigoare.

 

Legea nr.397/2003 va conține și reglementări ce țin de măsurile restrictive cu caracter temporar. Astfel, pentru autoritățile bugetare care nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu au înlăturat în termenele stabilite încălcările și neajunsurile depistate, precum și nu au prezentat alte informații solicitate, Ministerul Finanțelor va suspenda temporar finanțarea de la bugetul de stat a transferurilor cu destinație generală la bugetul local respectiv. Aplicarea măsurilor restrictive cu caracter temporar se va efectua conform unui mecanism aprobat de Ministerul Finanțelor.

 

Prevederile intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.