16
07 2019
629

Noi proiecte vor beneficia de facilități fiscale și vamale

Din motivul demarării unor noi proiecte de asistență externă pe teritoriul Republicii Moldova, precum și din necesitatea excluderii proiectelor finalizate, survin mai multe modificări în Hotărârea nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. În Monitorul Oficial din 12 iulie curent a fost publicată Hotărârea nr. 322 din 10.07.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 246/2010. Astfel, anexa nr. 1 a documentului, ce conține Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora se completează cu alte 17 proiecte. Printre acestea sunt: • Modernizarea Sistemului operațional ASYCUDA WORLD al Serviciului Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova • Programul Controlul Exporturilor și Securitatea Frontalieră • Asigurarea calității și accesibilității serviciilor de îngrijire medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova, 2019- 2022 • Cooperare transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării • Dezvoltarea de acțiuni colective în sectorul agricol European (BOND) • Dezvoltarea capacităților de prim ajutor în cadrul Departamentului de pompieri din Moldova • Comerț și inovare în industria vinicolă WINET. În același timp, în anexa nr. 2 (Lista împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului RM sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale , din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului) se introduce un punct nou. Este vorba de Acordul de finanțare și proiect dintre Banca Germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova și Primăria municipiului Cahul în vederea realizării proiectului „Aprovizionarea cu apă și sanitație în raionul Cahul”, semnat la 1 august 2018. Totodată, în anexe intervin anumite modificări în denumirile proiectelor sau ale implementatorilor. Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.