21
05 2018
825

Noi reglementări pentru negocierile colective

Hotărârile Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, ale comisiilor la nivel de ramură şi la nivel teritorial se vor adopta prin consensul părţilor. La momentul actual deciziile pot fi adoptate şi cu 3/4 din voturile membrilor. Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial a fost publicată în Monitorul Oficial din 18 mai curent. O altă modificare este că, atât procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei, cât şi hotărârile acesteia, se vor semna de preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ei. Actualmente procesele-verbale ale şedinţei Comisiei se semnează doar de preşedintele şi secretarul ei, iar semnarea hotărârilor nu este prevăzută de lege. Totodată, hotărârile şi procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se vor expedia partenerilor sociali şi autorităţilor interesate în decursul a 5 zile din data şedinţei Comisiei. La moment, hotărârile se expediază în decursul a 3 zile din data adoptării, iar la partea ce ține de procesele-verbale, legea în general nu stabileşte vreun termen concret de expediere a acestora în adresa partenerilor sociali şi autorităţilor interesate. Legea va mai fi completată cu un nou capitol, care are drept scop reglementarea detaliată a modului de organizare şi funcţionare a comisiilor de ramură bipartite. Noul capitol conţine reglementări referitoare la formarea şi componenţa comisiilor de ramură bipartite, statutul de membri şi membri supleanţi ai comisiilor, organele comisiilor, atribuţiile și drepturile acestora, consiliile de specialitate ale comisiei etc. De asemenea, capitolul include prevederi ce țin de asigurarea financiară a activităţii comisiei de ramură bipartite. Astfel, asigurarea tehnico-materială a activității comisiei de ramură se efectuează din sursele financiare proprii ale părților, în modul prevăzut de regulamentele lor. Potrivit Legii, una din atribuţiile de bază ale Comisiei este armonizarea intereselor Guvernului, ale patronatelor şi sindicatelor în procesul elaborării bazelor de reglementare a relaţiilor de muncă şi a relaţiilor social-economice, care poate avea loc doar atunci când deciziile se adoptă prin consensul părţilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.