15
04 2020
853

Noi rigori pentru informarea consumatorului de produse alimentare

Încălcarea cerințelor privind producerea, depozitarea, plasarea pe piață, comercializarea produselor alimentare și informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare se va sancționa mai dur. Prevederile sun incluse în proiectul modificărilor și completărilor la Codul contravențional (CC) elaborate de Ministerul Justiției. Autorii propun o nouă redacție a art. 269 din CC, conform căreia încălcarea cerințelor de siguranță a produselor alimentare prin producerea, plasarea pe piață și comercializarea produselor ce nu corespund rigorilor impuse pot deveni pasibile de sancționare cu amendă de la 100 la 150 UC aplicată persoanei fizice și de la 400 la 500 UC pentru persoanele juridice. În condițiile în care producători, distribuitori și comercianți nu vor întreprinde acțiunii de evitare a riscurilor și/sau nu vor retrage de pe piață produsele alimentare periculoase și/sau neconforme reglementărilor din domeniul alimentar și/sau nu vor avertiza adecvat și eficient consumatorul, nu vor returna de la consumator produsele alimentare în a căror privință organul de control sau specialiștii au constatat că acestea nu îndeplinesc cerințele de siguranță, din care cauză pot afecta viața și sănătatea consumatorilor, amenda va constitui de la 50 la 100 UC aplicată persoanei fizice și de la 300 la 400 UC pentru persoanele juridice. În CC se mai propune introducerea normei conform căreia producerea, importul, depozitarea, plasarea pe piață și comercializarea produselor, precum și prestarea serviciilor cu încălcarea cerințelor esențiale (de asigurare a inofensivității produselor și serviciilor pentru viața și sănătatea oamenilor), se va sancționa cu amendă de la 75 la 100 UC aplicată persoanei fizice și de la 400 la 500 UC persoanei juridice. Aceeași sancțiune riscă și persoanele care vor admite încălcarea cerințelor privind protecția intereselor consumatorilor: informarea cu privire la denumirea produsului alimentar, lista ingredientelor, orice ingredient sau adjuvant tehnologic sau substanță care provoacă alergii sau intoleranță, cantitatea netă de produs alimentar, informații referitoare la valabilitatea produsului alimentar (data limită de consum ori data durabilității minime sau data fabricării și termenul de valabilitate), condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile de utilizare, numele sau denumirea comercială și adresa operatorului din domeniul alimentar, țara de origine sau locul de proveniență pentru anumite categorii de produse, instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar, declarația nutrițională, mențiunea privind identificarea lotului. Modificările propuse au scopul de a oferi o protecție suplimentară consumatorului prin informarea corectă a acestuia despre produsele alimentare care îi sunt oferite. ____________________________________________________________________ Redacția în vigoare a art. 269 din Codul contravențional: Articolul 269. Plasarea pe piaţă, expunerea pentru comercializare, comercializarea sau depozitarea produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau ulterior acestei date Plasarea pe piaţă, expunerea pentru comercializare, comercializarea sau depozitarea produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau ulterior acestei date se sancţionează cu amendă de la 24 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.