25
01 2021
777

Noile norme de audit intern în sectorul public

În Monitorul Oficial din 22 ianuarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 161 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public, ce au ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice, precum și ghidarea necesară pentru aplicarea în practică a prevederilor Codului etic, Cartei de audit intern și Standardelor naționale de audit intern.
 
Prevederile Normelor se aplică entităților publice care asigură activitatea de audit intern prin una din următoarele forme:  subdiviziune de audit intern instituită în structura organizațională proprie, audit intern prin asociere sau audit intern pe bază de contract.

 

Normele sunt structurate astfel încât să asigure reglementarea necesară pentru organizarea, gestionarea și desfășurarea activităţii de audit intern, inclusiv efectuarea misiunii de audit.

 

Documentul stabilește că subdiviziunea de audit intern elaborează, la necesitate, proceduri de audit intern specifice entității publice, în conformitate cu normele stabilite. Auditul intern evaluează şi oferă recomandări pentru îmbunătăţirea procesului de guvernare a entității publice, procesului de management al riscurilor, inclusiv riscurilor de fraudă şi corupţie și activităților de control.

 

Potrivit Normelor, principiile fundamentale pentru practica profesională a auditului intern sunt: integritate, obiectivitate, este aliniată strategiilor, obiectivelor și riscurilor entității publice, poziționarea corespunzătoare în cadrul entității publice, calitate și îmbunătățire continuă, furnizează asigurare bazată pe risc, proactivitate și orientare către viitor etc.

 

De asemenea, auditul intern asigură cel mai înalt nivel de independenţă organizațională şi obiectivitate individuală la colectarea, evaluarea şi comunicarea informaţiei despre procesul sau sistemul auditat, inclusiv la formularea constatărilor şi recomandărilor de audit, precum și raportării acestora. Aceasta presupune faptul că conducătorul subdiviziunii de audit intern se subordonează și raportează direct managerului entității publice.

 

Conducătorul subdiviziunii de audit intern raportează managerului entității publice despre activitatea de audit intern desfășurată. Forma și conținutul raportului este stabilită de comun cu managerul entității publice. Raportul privind activitatea de audit intern se prezintă managerului entității publice anual până la data de 20 februarie a anului următor celui de gestiune și include informație despre misiunile de audit efectuate, gradul de realizare a planului anual și a indicatorilor de performanță, concluziile de bază privind funcționarea sistemului de control intern managerial, precum și principalele recomandări de audit oferite, iregularități și suspiciuni de fraudă constatate, precum și recomandări de dezvoltare a auditului intern.

Totodată, Ordinul ministrului Finanțelor nr.105 / 2013 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, se abrogă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.