08
10 2018
1164

Nomenclatorul funcţiilor publice cu statut special din cadrul SFS, publicat

Nomenclatorul funcţiilor publice cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi al gradelor speciale corespunzătoare acestora a fost publicat în Monitorul Oficial din 5 octombrie curent. Astfel, începând cu 1 octombrie 2018, în cadrul SFS ca urmare instituirii, prin Legea nr.178 din 27.07.2018, a normelor ce se referă la statutul juridic al funcționarului fiscal cu statul special, vor activa persoane cu următoarele grade speciale:locotenent al Serviciului Fiscal de Stat • locotenent-major al Serviciului Fiscal de Stat; • căpitan al Serviciului Fiscal de Stat • maior al Serviciului Fiscal de Stat • locotenent-colonel al Serviciului Fiscal de Stat • colonel al Serviciului Fiscal de Stat • general-maior al Serviciului Fiscal de Stat • general-locotenent al Serviciului Fiscal de Stat • general-colonel al Serviciului Fiscal de Stat. Cele mai înalte grade vor fi conferite efectivului de comandă suprem: • directorul SFS – până la general-colonel, inclusiv • director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat - până la general-locotenent al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv. Pentru efectivul de comandă superior sunt prevăzute următoarele plafoane ale gradelor speciale: • șef direcție generală, șef adjunct direcție generală - până la colonel, inclusiv • șef direcție, șef adjunct direcție, șef secție – până la locotenent-colonel, inclusiv • șef serviciu – până la maior, inclusiv Totodată, pentru efectivul de comandă mediu se conferă următoarele grade: • inspector principal – până la căpitan, inclusiv • inspector superior – până la locotenent-maior, inclusiv • inspector – locotenent al SFS. Funcționarilor transferați sau promovați în funcţii publice cu statut special, inclusiv celor care au raporturi de serviciu suspendate, care până la intrarea în vigoare a Legii nr. 178/2018 au ocupat o funcţie publică şi au deţinut grad de calificare, li se echivalează gradele de calificare deţinute cu gradele speciale, dar nu mai înalte decât gradele funcţiei deţinute: • consilier de stat de clasa I – colonel al SFS • consilier de stat de clasa a II-a – locotenent-colonel al SFS • consilier de stat de clasa a III-a – maior al SFS • consilier de clasa I – căpitan al SFS • consilier de clasa a II-a – locotenent major al SFS • consilier de clasa a III-a – locotenent al SFS. Documentul mai prevede că funcționarilor noi angajați în funcții publice cu statut special din cadrul SFS, cu excepția celor care dețin grad special, militar sau științific, gradele speciale corespunzătoare funcției se acordă succesiv, indiferent de funcția ocupată, începând cu gradul special inițial „locotenent al Serviciului Fiscal de Stat” până la plafonul stabilit pentru funcția respectivă. În cazul în care funcționarul revine la funcția publică care nu are statut special, gradul special se echivalează, cu excepția celor care până la încadrarea în funcția publică cu statut special au deținut un grad de calificare mai înalt, cărora li se acordă gradul de calificare deținut anterior. Funcţionarul îşi păstrează gradul special obținut în Serviciul Fiscal de Stat în cazul transferului, suspendării, detaşării, interimatului unei funcţii de conducere, promovării, reîncadrării, încetării raportului de serviciu sau reangajării în serviciu. Potrivit documentului, echivalarea gradelor de calificare ale funcționarilor publici care activează în funcţii publice cu statut special va fi efectuată în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.