30
10 2019
1280

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative

Eliminarea haosului confortabil pentru autorități/instituții publice în atribuirea unor activități/operațiuni administrative la categoria serviciilor publice este scopul proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și al evenimentelor de viață asociate acestora, propus pentru consultări publice de Cancelaria de Stat. Documentul a fost elaborat în urma inventarierii și revizuirii pe orizontală a serviciilor publice prestate de autoritățile și instituțiile publice din subordinea Executivului, activitate realizată de o companie de consultanță internațională în cadrul implementării Proiectului Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP), implementat de Agenția de Guvernare Electronică, se spune în nota informativă a proiectului. În cadrul inventarierii a fost consultată opinia prestatorilor de servicii publice și colectate propunerile acestora, în rezultat fiind întocmită o variantă inițială a proiectului Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative, iar ulterior s-a dispus aprobarea Nomenclatorului prin hotărâre de Guvern. Conform autorilor, scopul proiectului este instituirea atât pentru Guvern, cât și pentru cetățeni și mediul de afaceri, în calitatea lor de beneficiari ai serviciilor publice, a unui punct de referință și a unei clarități privind toate serviciile publice, de prestarea cărora este responsabil Guvernul. Astfel, serviciile publice administrative sunt definite drept totalitatea activităților administrative efectuate, în regim de putere publică, de ministere, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, de Cancelaria de Stat, precum și de structuri organizaționale din sfera lor de competență, în calitatea lor de prestatori de servicii publice administrative, pentru asigurarea realizării drepturilor, libertăților și a obligațiilor persoanelor fizice și juridice, în calitatea lor de beneficiari ai serviciilor publice administrative. Totodată, prestarea serviciilor care nu sunt incluse în Nomenclatorul ce urmează a fi aprobat nu va fi permisă. Cu toate acestea, Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative va putea fi modificat, de asemenea prin hotărâre de Guvern, în cazurile în care vor fi depistate neconcordanțe cu nomenclatoarele aprobate anterior. Anexa nr.1 la proiectul propus pentru consultări publice este Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative, în care sunt incluse 582 denumiri de servicii, precum și prestatorii acestora. Totodată, Anexa nr.2 este Lista evenimentelor de viață asociate serviciilor publice administrative, în care sunt grupate serii de servicii publice omogene prestate de una sau de mai multe autorități și care pot fi asociate unui eveniment, subiect sau anumitei tematici, au aceeași natură sau sens pentru persoanele fizice sau juridice. Lista respectivă conține 16 „evenimente de viață” – de la sarcină până la deces. În funcție de prestatorul serviciului, separat sunt indicate evenimente cum ar fi construirea unei case, obținerea permisului de conducere, cumpărarea sau vânzarea unui automobil, precum și ciclul de viață al unei afaceri – inițierea, desfășurarea și închiderea acesteia. Proiectul poate fi consultat până la 15 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.