07
09 2020
551

Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative

Autoritățile, cetățenii și mediul de afaceri în calitate de potențiali beneficiari ai serviciilor publice vor obține o transparență în ceea ce privește serviciile publice administrative, de prestarea cărora este responsabil Guvernul.
 
În cadrul ședinței Guvernului din 3 septembrie curent a fost aprobat proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și a evenimentelor de viață asociate acestora.
 

Autorii documentului consideră că, în momentul de față, lipsește o viziune clară referitoare la prestarea acestor servicii, iar datorită proiectului va fi creată o premisă pentru colaborarea instituțională între diferiți prestatori de servicii, precum și perspectiva instituirii unui Registru electronic al serviciilor publice administrative.

 

Nomenclatorul va conține 688 de servicii publice, dintre care 21 sunt prestate de Serviciul Fiscal de Stat, acestea fiind:

 
 • Autorizarea centrelor de asistență tehnică pentru echipamentele de casă și control
 • Autorizație de utilizator final
 • Certificat de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele UE
 • Certificat de atribuire a codului fiscal
 • Certificat de rezidență
 • Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de către persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova
 • Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget
 • Certificat privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
 • Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova
 • Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documentele primare
 • Conectarea la serviciile fiscale electronice pentru persoane fizice
 • Conectarea la serviciile fiscale electronice pentru persoane juridice
 • Confirmarea privind veniturile obținute și obligațiile fiscale reținute/achitate din venitul obținut în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova
 • Confirmarea privind reluarea prezentării dărilor de seamă fiscale
 • Formulare tipizate de documente primare cu regim special
 • Înregistrarea activității de prelucrare și/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor
 • Înregistrarea on-line a contribuabililor
 • Înregistrarea și sigilarea echipamentelor de casă și de control
 • Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
 • Patentă de întreprinzător
 • Soluția fiscală individuală anticipată.
 

În același timp, Serviciul Vamal este prestator al altor 15 servicii publice ce țin de  acordarea statutului de exportator aprobat, autorizația de agent economic autorizat, certificatul de origine preferențială, escortarea mijlocului de transport de către organul vamal etc.

 

După ce va fi instituit documentul, va fi interzisă prestarea altor servicii publice administrative care nu sunt incluse în Nomenclator, cu excepția celor instituite prin lege. Instituirea serviciilor publice administrative noi se va realiza doar prin completarea obligatorie a Nomenclatorului și adoptarea actelor normative care reglementează procedurile administrative de prestare a serviciilor nou-instituite.

 

Totodată, a fost aprobată și lista evenimentelor de viață asociate serviciilor publice,  care conține 18 situații ce vizează sarcina, nașterea copilului, studii și burse, schimbarea stării civile, dobândirea și pierderea cetățeniei Republicii Moldova, construirea unei case, inițierea/închiderea unei afaceri etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.