25
09 2017
16839

Normele de diurnă și plafoanele de cazare, majorate

La delegarea unei persoane în două şi mai multe ţări, diurna pentru ziua deplasării dintr-o ţară în alta se va achita în mărime de 50 % în valută străină. Conform plafonului stabilit pentru fiecare țară, în prezent, aceasta se achită 100%. Hotărârea Guvernului ce se referă la reglementarea modului de ajustare a plafoanelor pentru diurnă și cazare pe teritoriul țării conform indicelui de creștere economică a prețurilor pentru servicii, a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial, nr. 340-351 din 22 septembrie curent. Pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică, secretarul general al Secretariatului Parlamentului şi adjuncţii lui, secretarul general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova şi adjuncţii lui şi secretarii de stat, şefii misiunilor diplomatice, consilierii Preşedintelui Republicii Moldova, ai Preşedintelui Parlamentului şi ai Prim-ministrului, directorii generali adjuncţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alți salariați delegați, specificați în anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, se va permite procurarea biletelor cu o clasă superioară celei econom în cazul zborurilor cu o durată mai mare de 5 ore. De asemenea, pentru persoanele specificate anterior, se va permite procurarea biletelor la tren la tarifele clasei business, pentru deplasările în interes de serviciu, cu excepția delegării în scopuri de instruire, cum ar fi seminarele. Potrivit documentului, delegarea în străinătate a conducătorilor și funcționarilor din cadrul administrației publice locale de nivelul I se va realiza prin dispoziția primarului sau a persoanei care îl înlocuiește, iar a celor de nivelul II – prin dispoziția primarului general, președintelui raionului sau, la fel, a persoanelor care îi înlocuiesc. Hotărârea mai prevede că, în cazul în care ziua plecării sau sosirii delegatului diferă de perioada pentru care au fost acordate mijloace financiare de organizator, diurna aferentă acestor zile va fi achitată de angajator. Totodată, au fost modificate normele diurnelor și plafoanele de cazare pe categorii de persoane delegate. Astfel, pentru municipiul Chișinău, norma de diurnă va constitui 130 lei, la moment fiind 100 lei, iar plafonul-limită de cazare se va majora de la 315 la 405 lei pentru categoria A și ,respectiv, de la 420 la 1000 lei pentru categoria B. Norma de diurnă în municipiile Bălți și Tiraspol se majorează de la 90 lei la 120, iar plafonul-limită de la 295, categoria A, la 380 lei și, respectiv, de la 330 la 600 la categoria B. În alte municipii și orașe, norma de diurnă va crește cu 25 lei, ajungând de la 75 la 100 lei, iar plafonul-limită de cazare - de la 210 lei, categoria A, la 300 lei. Plafonul-limită pentru categoria B practic se va dubla și va fi 550 lei, comparativ cu 295, cum este în vigoare. Pentru localitățile rurale norma de diurnă la fel va crește cu 25 lei și va fi 100 lei. Plafonul-limită pentru categoria A se stabilește în valoare de 250 lei, față de 125, cum este aplicat în prezent, iar pentru categoria B – 270 lei în loc de 210 lei. Prevederile au ca scop eliminarea deficienților și neclarităților în reglementarea modului de delegare a angajaților.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.