06
11 2020
673

Normele evidenței de către BNM a împrumuturilor rezidenților de la nerezidenți vor fi revizuite

Plafonul de notificare la Banca Națională a Moldovei (BNM) a împrumuturilor/ creditelor/ garanțiilor primite de rezidenți de la nerezidenți se propune a fi diminuat de la 50 mii euro la 10 mii euro. Inițiativa este parte componentă a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară elaborat de către Ministerul Finanțelor. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 5 noiembrie curent.
 
Conform autorilor proiectului, diminuarea plafonului  a fost propusă din considerentul că notificarea este o procedură statistică ce are drept scop de a asigura informarea BNM privind activele și angajamentele externe sub formă de împrumuturi/ credite/ garanții pentru compilarea statisticilor sectorului extern și în scopuri analitice (analiza evoluției pieței valutare, a rulajelor valutare din perspectiva de supraveghere și antifraudă, analiza stabilității financiare).
 
Totodată, practica internațională nu presupune aplicarea pragurilor pentru evidența statistică a împrumuturilor, dimpotrivă, în Uniunea Europeană sunt promovate statisticile loan-by-loan cu detaliere sporită. În opinia experților, plafonul actual de 50 mii euro nu permite elaborarea statisticilor calitative privind fluxurile și stocurile de împrumuturi/ credite/ garanții externe. Estimativ, împrumuturile sub 50 mii euro reprezentând circa jumătate din suma netă de împrumuturi private externe (evaluată pentru anul 2020), iar neluarea lor în calcul distorsionează statistica.
 
De asemenea, autorii menționează că plafonul existent face imposibilă satisfacerea cerințelor metodologice ale FMI față de calitatea statisticii conturilor internaționale și a conturilor naționale, în particular în ceea ce privește detalierea subsectorului „Gospodăriile populației”.
 
Proiectul mai stabilește că luarea la evidență a împrumuturilor/ creditelor/ garanțiilor externe nu implică asumarea de către BNM a obligațiunilor aferente acestora și nu poate fi tratată drept aprobare sau autorizare de către regulator a acestor operațiuni.
 
În condițiile susținerii proiectului în varianta propusă, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea nr. 62/2008, BNM va ține evidența împrumuturilor/ creditelor/ garanțiilor și a operațiunilor în cadrul acestora. Datele în cauză vor fi utilizate la efectuarea analizelor economice și monetare, întocmirea balanței de plăți, poziției investiționale internaționale, elaborarea statisticii datoriei externe a Moldovei.
 
De notat că, din luna august a anului curent, este efectuată punerea în aplicare a notificării și raportării în formă electronică la BNM a împrumuturilor/ creditelor/ garanțiilor externe, ce a contribuit la eficientizarea procesului de notificare și raportare la BNM a angajamentelor externe, diminuarea cheltuielilor financiare și de timp atât a raportorilor, cât și a BNM.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.