26
01 2019
1183

Notificare pentru utilizarea autorizației CEMT

Operatorii de transport rutier vor depune la Ghișeul unic al ANTA o notificare scrisă privind începerea utilizării autorizației CEMT (autorizația multilaterală ale Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport) pe termen scurt cu cel puțin o zi lucrătoare până la începerea utilizării, în intervalul de timp cuprins între orele 08:00–14:00. În Monitorul Oficial din 25 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 98 al Agenției Naționale Transport Auto din 4 decembrie 2018 privind notificarea Agenției de către operatori privind începerea utilizării autorizațiilor CEMT pe termen scurt. Potrivit Ordinului, notificarea va cuprinde, în mod obligatoriu și pentru fiecare autorizație în parte, următoarele date: • denumirea operatorului de transport rutier • numărul autorizației (cu cifre arabe) • data începerii utilizării (cu cifre arabe se va indica data, iar cu litere se va indica luna) • data finalizării utilizării (cu cifre arabe se va indica data, iar cu litere se va indica luna), valabilitatea căreia va constitui 30 de zile calendaristice din ziua începerii utilizării, cu excepția lunii decembrie • datele de contact ale reprezentantului operatorului de transport rutier. ANTA va prelucra datele prezentate și le va introduce în Sistemul Schimb de Date Electronice în cadrul Cotei Multilaterale CEMT. În cazul prezentării de către operatorul de transport rutier a unor date eronate, autorizația devine nevalabilă și fără dreptul de a fi înlocuită. Notă: Autorizaţiile multilaterale CEMT sunt eliberate operatorilor de transport rutier care efectuează curse internaţionale de mărfuri pe teritoriul ţărilor membre ale CEMT, cu unităţi de transport cu masa totală maximă de peste 12 tone şi care corespund normelor tehnice şi de siguranţă pentru categoriile de clasificare corespunzătoare categoriei de CEMT respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.