24
08 2021
333

Noul Cod vamal, aprobat în lectură finală

Proiectul de lege cu privire la Codul vamal a fost aprobat astăzi, 24 august curent, în lectura a III-a și finală, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Proiectul are drept scop unificarea, modernizarea și eficientizarea legislației vamale, precum și ajustarea acesteia la angajamentele asumate de Republica Moldova prin acordul de Asociere RM– UE. Noul Cod vamal are 11 titluri.

Astfel, în premieră a fost prevăzut dreptul solicitantului la replică. Deci, înainte de luarea unei decizii ce  va avea consecințe nefavorabile pentru solicitant, Serviciul Vamal, în cel mult 20 de zile de la data acceptării cererii, va comunica acestuia motivele pe baza cărora intenționează să ia decizia respectivă. În acest mod, solicitantului i se va acorda un termen de 20 de zile să își exprime dezacordul (dreptul la replică).

De asemenea, autorii au prevăzut posibilitatea de înscriere a mărfurilor în evidențele declarantului în schimbul depunerii unei declarații vamale pentru mărfurile respective, ca una din procedurile vamale simplificate de care poate beneficia operatorul economic.

Un concept nou aferent procesului de vămuire este transpus din legislația UE, în partea ce ține de vămuirea centralizată a mărfurilor. Astfel, conceptul presupune depunerea declarației vamale la postul vamal, dar prezentarea și efectuarea controlului documentar fizic la un alt post vamal. Potrivit notei informative, procedura nouă va simplifica procesul de vămuire și va reduce din costurile agenților economici care până acum aveau obligația de depunere a declarației vamale și prezentare a mărfurilor la postul vamal aferent zonei de activitate.

Mai multe modificări au fost operate la capitolul contravențiile vamale și răspunderea pentru săvârșirea acestora, precum: majorarea termenului de prescripție; schimbarea formei contravenției, fiind prevăzută în fiecare articol însăși fapta și sancțiunea acesteia; reglementarea cazului de eliberare de răspundere materială în cazul autodenunțului persoanei etc.

Implementarea prevederilor presupune alocări financiare suplimentare pentru dezvoltarea sistemelor informaționale din cadrul Serviciului Vamal, care vor fi realizate cu suportul partenerilor de dezvoltare.

Documentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.