Știri

Numărul genurilor de activitate antreprenorială supuse licențierii, în scădere

Activitatea burselor de mărfuri, confecționarea și distrugerea ștampilelor și activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale urmează să fie excluse din lista activităților licențiate. Propuneri în acest sens se regăsesc într-un proiect de modificări și completări la Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Proiectul este afișat pe site particip.gov.md pentru consultări publice. Excluderea celor trei activități din lista genurilor de activitate licențiate se înscrie în contextul implementării Foii de parcurs a guvernului privind eliminarea constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri, actualizarea listei licențelor și altor acte permisive existente, evitarea dublărilor, respectării principiilor de bună reglementare. De asemenea, luînd în considerație efectele juridice ale Codului transporturilor rutiere din 2014, cu elementele novatoare ce le comportă, genul de activitate supus reglementării prin licențiere „transportul auto de călători în folos public” urmează să fie substituit cu o nouă denumire -”activitatea de transport rutier”. Licența pentru acest gen de activitate va fi eliberată pe un termen de 8 ani. Pe lîngă cerințele speciale ce ţin de formularele de licenţă pentru acest gen de activitate, ce derivă tot din prevederile Codului transporturilor rutiere, se propune introducerea unui nou alineat. Acesta, va legitima „copia conformă a licenței”, care va fi document nominal şi netransferabil al operatorului de transport rutier licenţiat, eliberat într-un număr egal vehiculelor, utilizate la operaţiunile de transport rutier, cu indicarea expresă a numărului de înmatriculare a vehiculului. Prevederea din acest aliniat va fi o pîrghie suplimentară pentru neadmiterea unor persoane întîmplătore la volan și a spori securitatea la trafic. Astfel, va fi continuat și procesul de racodare la standardele sectoriale comunitare. O altă modificare și completare se referă la domeniul jocurilor de noroc. Potrivit Ministerului Economiei, care a elaborat proiectul modificărilor și completărilor, în perioada anilor 2013-2014 pe piaţa jocurilor de noroc au fost puse în exploatare automate de joc, asamblate și compuse din două, trei şi mai multe automate. Ceea ce permite accesul la jocul de noroc, simultan, a mai multor participanţi. Utilajul respectiv este certificat de către organismele de certificare abilitate ca un tot întreg. Dar e vorba de 2-4 locuri de joc. Proprietarii acestor jocuri de noroc însă achită taxă doar pentru un singur loc de joc. Cea ce se soldează cu diminuarea de 2-4 ori a taxei de licență. O asemenea situație determină substituirea, în cadrul legal respectiv, a cuvîntului ”unitate” cu sintagma post (de joc). În opinia ME, acesta ar împiedica fenomenul de eludare a taxei de licență. Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare. Potrivit directorului Camerei de Licențiere din cadrul ME Valentin Guznac, în Moldova sunt licențiate 35 genuri de activitate de întreprinzător. Circa 90 la sută din agenții economici își perfectează licențele, apelînd la serviciul e - Licențiere.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3722 vizualizări

Data publicării:

18 Decembrie /2014 11:59

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

activitate | marfuri | depozite | întreprinzător

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon