09
10 2020
555

O nouă abordare de stabilire a pensiei pentru familiile militarilor în cazul pierderii întreţinătorului

Pentru familiile militarilor și funcţionarilor publici cu statut special care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri în timpul unui accident legat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special se propune sstabilirea pensiei în mărime de 50% din venitul mediu lunar al întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă.
 
Completările la Hotărârea Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare (HG nr. 78/1994) au fost elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și sunt propuse pentru consultări publice.

 

Autorii proiectului modificărilor afirmă că acestea sunt necesare în scopul aducerii în concordanță a actului normativ cu modificările operate prin Legea nr. 161/2020 pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993 (Legea nr.1544/1993).

 

O altă completare prevede că, pentru familiile militarilor și ale funcţionarilor publici cu statut special care au decedat și în urma unei schilodiri în timpul unui accident nelegat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar/special sau în urma unei afecţiuni contractate în timpul îndeplinirii serviciului militar/special, pensia de asemenea va constitui 50% din venitul mediu lunar al întreţinătorului pentru fiecare membru inapt pentru muncă.

 

Totodată, se propune ca pensia în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile pensionarilor din rândurile militarilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special să se calculeze în același cuantum (50%) din mărimea pensiei plătite pensionarului decedat.

 

Proiectul mai prevede că pensiile în cazul pierderii întreţinătorului stabilite până la 1 ianuarie 2021 categoriilor de beneficiari prevăzute la art. 31 din Legea nr.1544/1993 vor fi reexaminate conform noilor prevederi de către Casa Națională de Asigurări Sociale. În cazul în care cuantumul pensiei după reexaminare va fi mai mic decât cuantumul pensiei plătite, acestor categorii de beneficiari li se va acorda pensia de până la reexaminare, care nu poate fi mai mică decât cuantumul alocaţiei sociale pentru pierderea întreţinătorului.

 

Este preconizat ca noul mod de calculare a pensiei pentru familiile militarilor în cazul pierderii întreţinătorului se va aplica începând cu 1 ianuarie 2021.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.