Știri

O nouă abordare în supravegherea pieței financiare nebancare

Se planifică trecerea de la supravegherea bazată pe conformitate la supravegherea bazată pe prevenirea și gestiunea riscurilor. Obiectivul este prevăzut în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2018-2022, publicată în Monitorul Oficial din 24 august curent. Astfel, supravegherea bazată pe prevenirea și gestiunea riscurilor își propune să promoveze transparența, oferind semnale de avertizare timpurie şi încurajând entitățile supravegheate să-și evalueze propria poziție la intervale de timp regulate. Profilul de risc al fiecărui participant determină programul de supraveghere ce cuprinde supravegherea la distanță, inspecții pe teren, întâlniri cu scop prudențial, precum și audituri externe și acțiuni de reglementare. În acest mod se impune o nouă abordare în supravegherea participanților la piața financiară nebancară, dar și o mai mare responsabilizare a acestora în procesul de tranziție la noul model de supraveghere, pentru a asigura o piață solidă și integră, precum și în vederea ridicării nivelului încrederii investitorilor în instrumentele acesteia. Documentul prevede consolidarea capacităților Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) în depistarea abuzurilor de pe piața de capital. Astfel, în vederea depistării abuzurilor, CNPF va realiza un șir de acțiuni: • crearea cadrului de reglementare necesar pieței de capital pentru aplicarea acestuia într-o manieră promptă și transparentă; • monitorizarea implementării de către operatorii pieței de capital a procedurilor de prevenire și combatere a abuzurilor de pe piață; • punerea în aplicare a mecanismelor de investigație și supraveghere în materie, oferite de cadrul normativ existent; • revizuirea și completarea competențelor de sancționare în scopul prevenirii și combaterii abuzurilor de pe piața de capital. Acțiunile incluse în Strategie mai vizează armonizarea cadrului normativ în domeniul pieței de capital cu directivele și normele UE pentru a asigura funcționarea eficientă și continuă a entităților și participanților la aceasta, stimularea dezvoltării pieței de capital, precum și consolidarea dezvoltării sectorului de creditare nebancară. Finanţarea acțiunilor prevăzute în Strategie se va efectua din bugetul CNPF și din asistența tehnică. Evaluarea anuală se va realiza la finele fiecărui an, iar rezultatele acesteia vor fi incluse în raportul anual privind funcționarea pieţei financiare nebancare şi privind activitatea CNPF, care se va elabora anual pentru a se stabili gradul de realizare a Planului de acțiuni, urmând a fi prezentat în Parlament. În Strategie se menționează că, în pofida acțiunilor întreprinse de CNPF, indicatorii macroeconomici relevă că piața de capital autohtonă rămâne în continuare subdezvoltată. Ponderea plasamentelor pe piaţa primară comparativ cu PIB-ul ţării este foarte mică (0,33% în 2016), pe când în statele cu un grad sporit de penetrare a economiei acest indicator este de peste 50%. În prezent, tipurile de instrumente disponibile pe piaţa de capital sunt foarte limitate, singurele valori mobiliare care circulă pe piaţă fiind acţiunile. În perioada de referință, emisiunile de acțiuni s-au efectuat prin emisiuni închise. Deși în 2017 volumul emisiunilor de acțiuni (462,9 mi. lei) a fost în creștere dublă față de anul 2015, acesta a constituit doar 42% din cel realizat în anul 2012. În același timp, CNPF aspiră că până în anul 2022, Republica Moldova să dispună de o piață financiară nebancară mai competitivă și consolidată operațional.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

880 vizualizări

Data publicării:

29 August /2018 13:02

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon