06
06 2017
2101

O nouă Instrucțiune pentru comercializarea bunurilor sechestrate

Hotărârea prin care a fost aprobată Instrucțiunea privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat și abrogată Instrucţiunea privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 171-180 din 2 iunie curent. Instrucţiunea prezentată de Comisia Națională a Pieței Financiare stabilește modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat pe piaţa reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare și în afara acestora. Actul prevede că, în cazul în care valorile mobiliare sechestrate nu sunt solicitate de cumpărători pe parcursul perioadei de licitație, care este de cel mult 20 de zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să le expună la o nouă licitaţie, cu micşorarea treptată a preţului precedent cu până la 20%, cu luarea în considerare, inclusiv, a evenimentelor care influențează prețul acțiunilor emitentului. Documentul reglementează procesele pe care le va efectua vânzătorul – Serviciul Fiscal de Stat, în vederea comercialăzării bunurilor. Astfel, SFS va solicita societății de registru extrasul, care asigură evidența deținătorilor valorilor mobiliare sechestrate şi, după caz, mai solicită emitentului valorilor mobiliare situaţiile financiare pe ultimii 3 ani anterior expunerii la vânzare a valorilor mobiliare. Vânzătorul va perfecta documentele pentru admiterea provizorie a valorilor mobiliare sechestrate pe piaţa reglementată, va stabili prețul de vânzare, precum și va asigura publicarea comunicatului informativ referitor la oferta de înstrăinare a bunurilor respective pe piaţa reglementată şi va perfecta documentele necesare expunerii şi vânzării acestora. Concursurile de selectare a societăţilor de investiţii, care vor presta servicii şi activităţi de investiții pe piaţa de capital în procesul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate, se organizează de către Serviciul Fiscal de Stat şi care va stabili câştigătorul acestui concurs. Care sunt criteriile de selectare a câștigătorilor? Criteriile principale de selectare a societăţilor de investiţii, potrivit Instrucțiunii, sunt următoarele:
  • perioada de activitate pe piaţa de capital;
  • capacităţile de personal şi cele tehnice de tranzacţionare a valorilor mobiliare;
  • volumul tranzacţiilor în ultimii trei ani în calitate de intermediar pe piaţa de capital, inclusiv în calitate de societate de investiţii care a prestat servicii de investiţii către vânzătorul valorilor mobiliare sechestrate;
  • sancţiunile aplicate de către autoritatea de supraveghere societăţii de investiţii pentru încălcarea legislaţiei pe piaţa de capital în ultimii doi ani;
  • mărimea comisionului solicitat pentru serviciile prestate.
Mărimea comisionului va fi stabilită de Serviciul Fiscal de Stat, pornind de la propunerile cuprinse în oferte. Comisionul societăţii de investiţii, ca un procent fix din valoarea tranzacţiei, se stabileşte prin decizia Serviciului Fiscal de Stat, odată cu determinarea câştigătorului. În baza deciziei luate, Serviciul Fiscal de Stat va încheia cu societatea de investiţii câştigătoare un contract de intermediere, pe termen de un an, cu posibilitatea extinderii termenului până la șase luni. Dacă societatea de investiţii câştigătoare refuză, din anumite motive, încheierea contractului de intermediere, Serviciul Fiscal de Stat desemnează printr-o decizie suplimentară altă societate de investiţii, conform cerinţelor prezentei Instrucţiuni. În cazul participării la concurs a mai puţin de trei societăţi de investiţii, la decizia Serviciului Fiscal de Stat, câştigătorul poate fi selectat dintre participanţii care au depus cereri sau se va anunţa un nou concurs. Serviciul Fiscal de Stat poate rezilia contractul de intermediere cu societatea de investiții în cazul în care aceasta va încălca condiţiile contractului. Pentru fiecare caz de expunere la vânzare a valorilor mobiliare sechestrate, Serviciul Fiscal de Stat aprobă prin decizie comunicatul informativ, care se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu 30 de zile lucrătoare înainte de începutul negocierilor. Cine pot fi cumpărători ai bunurilor sechestrate? Cumpărători ai valorilor mobiliare sechestrate pot fi persoane fizice şi juridice, care participă la licitaţii prin intermediul societăţilor de investiţii, care sunt membri ai pieţei reglementate. Pentru cumpărarea valorilor mobiliare prin licitaţie cu strigare, trebuie să fie asigurată, la momentul desfăşurării licitaţiei, deţinerea sumei necesare pentru acoperirea costului valorilor mobiliare, calculată în corespundere cu preţul de expunere şi numărul de valori mobiliare propuse spre vânzare. Cumpărătorii trebuie să cunoască că orice litigiu ce ține de vânzarea valorilor mobiliare sechestrate, care îl vor putea soluționa pe cale amiabilă. În cazul imposibilității ajungerii la un consens, litigiul va fi soluționat de către Comisia Arbitrară a Bursei de Valori a Moldovei sau instanța de judecată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.