07
05 2020
837

Obținerea dreptului de ședere a lucrătorilor străini, mai simplă

Obligativitatea autentificării notariale a contractului de locaţiune a spaţiului locativ pentru lucrătorii străini ar putea fi exclusă. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne ce are ca scop simplificarea procedurii de obținere a dreptului de ședere în Republica Moldova a fost propus spre consultări publice. Documentul derivă din necesitatea reglementării mai eficiente a proceselor migraţionale în aspecte ce țin de imigrarea străinilor în scop de muncă pentru asigurarea intereselor economiei naționale și diminuarea deficitului forței de muncă format pe piața autohtonă în urma emigrării populației de vârsta aptă de muncă. Conform normelor în vigoare, pentru obținerea dreptului de şedere provizorie a lucrătorilor imigranți în țara noastră se prezintă proiectul contractului individual de muncă al străinului. Autorii propun ca în proiectul contractului individual de muncă să fie indicat salariul lunar, care nu trebuie să fie mai mic decât salariul mediu lunar al angajaților cu aceeași ocupație din cadrul persoanei juridice solicitante sau salariul mediu lunar înregistrat în cadrul persoanei juridice solicitante, dacă nu au fost înregistrate ocupații similare celor din proiectul contractului individual de muncă în perioada pentru care se calculează salariul mediu lunar. De asemenea, se propune aborgarea normelor care reglementează modalitatea de documentare a străinilor în scop de muncă în baza Listei ocupațiilor prioritare aprobată anual prin Hotărârea Guvernului. Ca modalitate de documentare a străinilor în scop de muncă prevederea a fost inclusă în legislație din anul 2018, însă, pe parcursul anilor 2018 şi 2019 s-a constatat că acest mecanism s-a dovedit a fi ineficient și fără impact esențial asupra pieței muncii, care nu generează soluții pentru problemele existente pe piața muncii. În prezent, dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen, dar care nu va depăși perioada de 3 ani, cu excepția străinilor exonerați de obligativitatea deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului RM. Totodată, pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare și de voluntariat se va prezenta un raport anual de activitate al organizaţiei care solicită angajarea persoanelor străine. Dreptul de şedere provizorie pentru aceste activităţi va putea fi prelungit pentru o perioadă cumulativă de până la 3 ani, dacă străinul întruneşte anumite condiţii1. Prezentarea datelor incorecte, incomplete sau neautentice în demersul tipizat înaintat autorității competente pentru străini privind acordarea sau prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă pentru apatrizi sau cetățenii străini aflați provizoriu în RM ar putea fi sancţionată cu amendă de la 30 la 60 UC aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 120 la 150 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. În acest sens, se propune completarea art.334 din Codul Contravențional. Reamintim că aceste prevederi au fost discutate și în cadrul ședinței Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Documentul poate fi consultat până la data de 15 mai 2020. ______________ 1 Art.33 Prelungirea dreptului de şedere provizorie Autoritatea competentă pentru străini poate prelungi dreptul la şedere provizorie în Republica Moldova dacă: a) străinul întruneşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art.6 alin.(1) lit.a), b), c), e), f) şi g); b) nu a intervenit, pe perioada şederii în Republica Moldova, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art.8 alin.(1) lit.b), c), d), e), g), h), i), j), k) şi l) c) străinul posedă document de călătorie valabil în perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere în Republica Moldova; d) străinul solicită prelungirea dreptului de şedere în acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza şi dreptul de şedere în al cărui temei se află pe teritoriul Republicii Moldova; e) străinul a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în Republica Moldova; f) străinul face dovada spaţiului de locuit pe toată perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere provizorie, precum şi dovada asigurării medicale, în modul stabilit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.