19
04 2022
248

OCN: noi drepturi și restricții

Organizaţia de creditare nebancară (OCN), pe lângă dreptul de a constitui sucursale şi/sau oficii secundare care se notifică Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), ar putea fi investite și cu dreptul de a lichida sucursalele. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, ce are ca scop îmbunătățirea activității acestora.
 
Astfel, se propune completarea Legii cu interdicția de a deține calitate de administrator/deținător de către persoanele care au deținut această calitate cu drept de proprietate sau control a cel puțin 50% din capitalul social sau drepturile de vot ale unui OCN care anterior a fost radiat din Registrul organizațiilor de creditare nebancară. Totodată, membrul organului executiv sau conducătorul sucursalei/ oficiului secundar va trebui să dețină studii superioare în domeniile ce țin de științele economice sau de drept, precum și de o experiență de cel puțin 2 ani în domeniul economico-financiar.
 
Legea în vigoare prevede că autoritatea de supraveghere este în drept să suspende activitatea OCN în cazul anumitor devieri de la prevederile legislației, iar autorii propun introducerea termenului de suspendare de până la 2 ani, cu obligația ca, pe parcursul suspendării activității, OCN să se conformeze cerințelor legii. În același timp, autoritatea de supraveghere va putea înregistra reluarea activității la cererea OCN sau dacă aceasta a înlăturat toate încălcările pentru care a i-a fost suspendată activitatea. Totodată, CNPF va putea radia organizația de creditare nebancară din Registru la expirarea termenului stabilit, în lipsa unei noi cereri din partea ONC.
 
De asemenea, se propun modificări și la articolul ce vizează auditul obligatoriu. La moment, legea prevede că OCN ale cărei active, la sfârșitul perioadei de gestiune, au o valoare totală ce depășește 50 mil. de lei, este obligată să efectueze auditul situațiilor financiare anuale și că entitatea de audit cu care organizația de creditare nebancară va încheia contractul trebuie să fie înregistrată în conformitate cu legislația. Autorii mai propun ca, în termen de 120 de zile de la finele perioadei de gestiune, OCN să fie obligată de a prezenta CNPF raportul de audit privind situațiile financiare anuale. Totodată, autoritatea de supraveghere va putea stabili efectuarea de activități de audit la OCN și în alte scopuri decât cel stabilit de legislație, cu privire la:
  • corespunderea capitalului reglementat conform actelor normative aplicabile ale CNPF;
  • veridicitatea și plenitudinea rapoartelor cu privire la clasificarea și calcularea mărimii provizioanelor pentru acoperirarea pierderilor în scop de supraveghere;
  • corespunderea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale organizației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
 
Este important de menționat că auditul solicitat în alte scopuri poate fi desfășurat concomitent cu auditul situațiilor financiare sau separat, precum și de aceiași entitate de audit sau de o altă societate. Autoritatea de supraveghere poate solicita inițierea unui audit extern în alte scopuri pentru fiecare OCN individual sau concomitent pentru mai multe (toate) organizațiile de creditare nebancară înregistrate în Registru, autorizate cu indicarea ariei de verificare și evaluare, perioada și data limită de prezentare a raportului auditului respectiv.
 
Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării inițiativei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.