26
01 2018
1191

Octavian Armașu: Controlul financiar public intern are ca scop sporirea răspunderii manageriale

Cabinetul de miniștri a aprobat Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, proiectul este,de fapt, o continuitate a programului de dezvoltare a controlului financiar public intern, care a expirat la sfârșitul anului 2017 și vine să ofere baza de reglementare secundară pentru implementarea Legii privind controlul financiar public intern. Conceptul de control financiar public intern este o parte integrantă a managementului finanțelor publice, fiind corelat cu obiectivele de reformă a administrației publice, iar implementarea acestuia are drept scop de a responsabiliza managerii și de a oferi suport acestora în îndeplinirea obiectivelor entității publice, a informat ministrul. Ministrul a mai anunțat că acest concept se axează pe 3 piloni. Primul dintre aceștia se referă la management financiar și control – sistem implementat şi realizat de persoanele responsabile de guvernare și administrare, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că fondurile publice sunt utilizate de către entitatea publică în mod legal și transparent. Al doilea îl constituie auditul intern – activitate independentă şi obiectivă, care le oferă managerilor asigurare şi consultanţă, evaluând printr-o abordare sistematică şi metodică sistemul de management financiar și control şi oferind recomandări pentru consolidarea eficacităţii acestuia. Al treilea prezintă unitatea centrală de armonizare, care este o subdiviziune a Ministerului Finanţelor, responsabilă de elaborarea şi monitorizarea politicii în domeniul controlului financiar public intern. Proiectul conține și un plan de peste 30 de acțiuni ce vor fi realizate în vederea dezvoltării conceptului, printre acestea fiind revizuirea rolului, atribuțiilor și componenței Consiliului controlului financiar public intern, consolidarea platformei de cooperare și comunicare cu Curtea de Conturi, Cancelaria de Stat şi alte autorități publice și parteneri de dezvoltare, consolidarea capacităților Secretarilor Generali de Stat, Secretarilor de Stat și managerilor din cadrul APC, precum și APL de nivelul II în domeniul managementului financiar și a controlului. Documentul mai prevede elaborarea unui model de planificare a performanțelor bazate pe riscuri, precum și crearea condițiilor de externalizare sau partajare a serviciilor de economie și finanțe pentru entitățile publice. Mai multe activități țin de funcția de audit: raportarea activității de audit intern, consolidarea acestuia în cadrul ministerelor și clarificarea ariei de aplicabilitate, dezvoltarea auditului intern din sectorul public, revizuirea și punerea în aplicare a sistemului de instruire şi dezvoltare profesională continuă a auditorilor din interiorul instituţiilor. Totodată, autoritățile își propun să elaboreze un program de certificare profesională a specialiştilor în finanţe şi economie, precum și unul pentru specialiştii în domeniul achiziţiilor publice. Consolidarea relaţiei cu mediul academic, în scopul includerii modulelor şi programelor de instruire pentru specialiştii implicați în managementul financiar public este o altă acțiune inclusă în plan. O serie de măsuri țin de activitatea Inspecției Financiare cu clarificarea rolului și atribuțiilor acesteia conform recomandărilor partenerilor de dezvoltare. Cheltuielile ce ţin de crearea capacităților pentru efectuarea auditelor sectoriale vor fi acoperite din bugetul Inspecției Financiare, ca rezultat al reorganizării acesteia, iar activitățile de mediatizare și instruire, crearea condițiilor pentru serviciile externalizate și partajate de audit intern și management financiar-bugetar vor fi asigurate din contul bugetului Ministerului Finanțelor. Suplimentar, Programul va fi implementat cu suportul proiectului Twinning finanţat de Uniunea Europeană „Sprijin pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”, care a fost prezentat la Ministerul Finanțelor în luna noiembrie 2017, precum şi prin intermediul Acordului de colaborare dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Olandei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.