27
06 2018
620

Ocuparea forţei de muncă se va baza pe competitivitatea economică

Crearea unui grup comun de lucru între Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii, care va lucra în direcția informării despre riscurile de achitare a salariilor „în plic” și a utilizării muncii nedeclarate este una din acţiunile incluse în Planul național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Crearea oportunităţilor de angajare formală, dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieţei muncii și valorificarea potenţialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă sunt priorități ale Planului. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea a acestuia este publicată în MO din 22 iunie curent. Acțiunile incluse în plan se referă la crearea locurilor de muncă atât la nivel central cât şi cel local, asigurarea funcţionalităţii Observatorului Pieţii muncii şi sporirea capacităţilor de colectare, analiză a datelor şi prognoze pe piaţa muncii, facilitarea accesului la credite pentru întreprinderile mici și mijlocii prin acordarea garanțiilor financiare, stimularea creării și dezvoltării parteneriatelor de afaceri. Un obiectiv aparte este dezvoltarea afacerilor inițiate de femei și tineri. În acest sens, în document sunt incluse o serie de măsuri cum ar fi finanțarea afacerilor create ܈și gestionate de femei (Programul–pilot „Femei în afaceri”), lansarea programului de suport pentru tinerii întreprinzători „Start pentru tineri”, susținerea proiectelor privind dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin intermediul Programului anual de granturi etc. Alte acțiuni vizează implementarea Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, calcularea indicatorilor privind ocuparea persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea a 4 centre de ghidare în carieră, elaborarea standardelor ocupaționale și altele. Costurile totale necesare realizării Planului de acţiuni constituie 1 204 010,948 mii lei, din care 1 159 860,248 mii lei vor fi acoperite din bugetul de stat, 42 552,4 mii lei – din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 1598,3 mii lei din surse externe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.