02
08 2017
864

Ocuparea forței de muncă – Strategie naţională

Crearea oportunităților de angajare formală, nondiscriminatorie și productivă, dezvoltarea capitalului uman pentru șanse sporite la angajare, o mai bună guvernare a pieței muncii și valorificarea potențialului pentru dezvoltare durabilă – acestea sunt cele patru priorități ale Planului național de acțiuni pe anul curent pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă 2017-2021. Hotărârea cu privire la aprobarea Planului, susținută de Guvern în cadrul ședinței din 4 iulie curent, a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 265-273 din 28 iulie. La elaborarea Planului s-au propus măsuri pentru soluționarea unui șir de probleme ale pieței muncii, cum ar fi competitivitatea joasă a forței de muncă, ponderea mare a șomerilor fără o calificare, locuri de muncă cu productivitate scăzută și nivel de salarizare redus, emigrarea forței de muncă, șomajul înalt în rândul tinerilor etc. După cum am menționat, documentul se bazează pe patru obiective, iar pentru realizarea acestora au fost planificate mai multe acțiuni, cum ar fi: • Stimularea creării parteneriatelor de afaceri • Finanțarea afacerilor create și gestionate de femei • Elaborarea noului program de suport pentru tineri antreprenori – Moldova Start-up • Extinderea rețelei de parcuri industriale și de zone economice libere • Crearea Observatorului pieței muncii • Monitorizarea procesului de angjare în câmpul muncii a absolvenților • Reorganizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și a structurilor teritoriale • Antrenarea șomerilor la lucrări publice • Dezvoltarea mecanismului de reintegrare a migranților reveniți în țară. În cadrul ședinței din 4 iulie, la prezentarea proiectului membrilor cabinetului de miniștri, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, a specificat că costurile acţiunilor incluse în program au fost estimate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii, reieşind din plafoanele cheltuielilor din bugetul de stat pe anul 2017, bugetul asigurărilor sociale de stat şi sursele externe. Costurile totale necesare pentru realizarea Planului de acţiuni constituie 1,2 mlrd. lei. Din costul total, 1,06 mld. lei vor fi acoperite din bugetul de stat, 49,6 mil. lei vor fi repartizaţi din bugetul social, iar 95,73 mil. lei – din surse externe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.