21
06 2021
273

Ocuparea forței de muncă: procedura de instruire a șomerilor la angajator

Instruirea la locul de muncă se organizează de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în colaborare cu furnizorii de servicii de formare profesională publici sau privați, autorizați provizoriu sau acreditați, care au acorduri de colaborare privind instruirea la locul de muncă încheiate cu angajatorii.
 
În Monitorul Oficial din 17 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 78 din 26 mai, ce conține modificarea unor acte normative, inclusiv la HG nr.1276/2018 prin care au fost aprobate procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

 

Astfel, instruirea la locul de muncă în cadrul unității este o măsură activă de ocupare a forței de muncă, ce are ca scop sporirea șanselor de ocupare a șomerilor care nu au o profesie sau aceasta nu este solicitată pe piața muncii locală și va fi realizată conform programului anual al măsurilor aprobate.

 

Programele de formare profesională pentru instruire la locul de muncă se elaborează de către furnizorul de servicii în comun cu angajatorul și se aprobă în conformitate cu actele normative în domeniul educației. Pregătirea teoretică a șomerului-cursant include cel mult 20% din volumul total de ore destinate programului de formare profesională, iar cea practică se realizează de către angajator și include minimum 80% din volumul total de ore.

 

Pe perioada instruirii la locul de muncă șomerii-cursanți, după caz, beneficiază din partea angajatorului de o alocație (recompensă sau câștig) evaluată în bani. Totodată, angajatorul beneficiază de subvenție lunară egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii practice, pentru fiecare șomer-cursant.

 

Pentru a beneficia de subvenție, angajatorul depune la subdiviziunea teritorială la care este înregistrat șomerul-cursant o cerere, la care anexează copia certificatului de înregistrare/extrasul de pe acesta și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor pentru desfășurarea instruirii la locul de muncă.

 

ANOFM achită șomerilor-cursanți cheltuielile de cazare (20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent) pentru fiecare lună de închiriere, în baza declarației personale a șomerului-cursant privind închirierea unui spațiu de locuit, iar furnizorilor de formare profesională – cheltuielile aferente instruirii teoretice.

 

Pentru șomerii-cursanți antrenați în instruire la locul de muncă care absentează mai mult de 15% din numărul total de ore prevăzute în programul de formare profesională în baza certificatului medical, inclusiv pe perioada tratamentului medical peste hotare, se suspendă toate cheltuielile aferente instruirii cu informarea instituțiilor implicate.

 

Șomerii antrenați în instruire la locul de muncă au statut de șomer-cursant și rămân în evidență la subdiviziunea teritorială până la finalizarea programului de formare profesională.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.