31
05 2017
3289

Şoferii vor fi determinaţi să achite amenzile

Șoferii vor trebui să prezinte un nou document la efectuarea reviziei tehnice. Este vorba despre cazierul contravențional al mașinii, care reprezintă un act care confirmă sau nu existența unor amenzi neachitate. Aceste prevederi se conțin într-un nou proiect de lege de modificare și completare a Legii privind siguranța traficului rutier și Codul transporturilor rutiere, propus spre dezbateri publice. Astfel, inspectorii ar putea să admită efectuarea inspecţiei tehnice periodice doar dacă nu sunt pornite procese contravenționale pe încălcări din domeniul circulației rutiere. În cazul în care stația de inspecție tehnică constată în baza de date că vehiculul are pornite procese contravenționale pe încălcări din domeniul circulației rutiere, atunci conducătorul este obligat să prezinte, de rând cu celelalte acte și cazierul contravențional pentru autovehicule. Cazierul contravenţional autovehicul va reprezenta actul confirmativ eliberat de subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, care va conţine datele deţinute de Poliţie despre existenţa/lipsa informaţiilor de implicare a autovehiculului în comiterea accidentelor rutiere sau a altor contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere, în privinţa cărora n-a expirat termenul de prescripţie de tragere la răspundere contravenţională ori informații cu privire la contestarea proceselor – verbale, prin care contravenientul a fost sancționat contravențional. În situația în care, inspectorul stației de testare tehnică va accesa baza de date și va constata lipsa contravențiilor menționate, atunci posesorul autovehiculului nu va mai fi nevoit să prezinte respectivul cazier. Autorii proiectului menționează că între constatarea contravențiilor și rata de achitare a amenzilor stabilite/aplicate există o disproporționalitate evidentă, ce se datorează inaplicabilității normelor juridice, precum și lipsei unui mecanism eficient de determinare a conducătorilor auto la achitarea amenzilor rutiere, aceștia eschivîndu-se de la achitarea amenzilor aplicate pentru comiterea contravențiilor din domeniul circulației rutiere. Măsurile vin să corespundă cerințelor normelor europene, fiind urmărit obiectivul de a reduce cu 50% numărul deceselor ca urmare a accidentelor rutiere pînă în anul 2020. Proiectul menționează că această practică este prezentă și în alte state ale lumii. Spre exemplu în SUA anual pentru fiecare automobil urmeaza a fi actualizată înregistrarea (similar procesului de testare tehnică), iar în situația în care se constată că pe automobilul ce urmează a fi supus reînoirii înregistrării sunt înscrise amenzi neachitate, atunci acestuia nu-i va putea fi eliberat certificatul de reînoire a înregistrării dacă amenzile nu vor fi stinse. În Noua Zeelanda tranzacțiile de vînzare-cumparare a automobilului nu pot fi perfectate pînă cînd cumpărătorului nu i s-a prezentat certificatul de lipsă a amenzilor, iar decizia aparține cumpărătorului, dacă procură sau nu un automobil asupra căruia au fost fixate mai multe amenzi, însă prezentarea certificatului este obligatorie. În Scoția, drept circumstanță agravantă poate fi considerată situația în care conducătorul auto, cunoscînd despre existența amenzilor, a comis alte încălcări din domeniul rutier. În Canada, în cazul în care asupra automobilului sunt înscrise mai mult de trei amenzi, înregistrarea acestuia este suspendată, iar conducerea automobilului cu înregistrarea suspendată contribuie la sechestrarea acestuia pîna la achitarea definitivă a amenzilor etc. Propunerile, sugestiile şi opiniile în raport cu proiectul menţionat, pot fi remise în termen de 10 zile lucrătoare începând cu data de 25 mai, în adresa dnei Dorina Cozari, la adresa electronică: dorina.cozari@mai.gov.md şi la numărul de telefon: 0 (22) 255–693.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.