21
02 2018
1525

Oferta de preluare obligatorie a acţiunilor „Victoriabank” este valabilă până la 24 aprilie

Reprezentantul companiei olandeze VB Investment Holding BV a înştiinţat Bursa de Valori a Moldovei şi BC “Victoriabanc” SA despre intenţia efecuării obligatorii a preluării acțiunilor emise de BC ”Victoriabank” SA. În document sunt expuse condițiile în care acţionarii majoritari, proprietarii indirecți ai acţiunilor, Banca Transilvania și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), prin intermediul VB Investment Holding BV, intenționează să achiziționeze acțiunile băncii moldoveneşti rămase în circulaţie, după aprobarea ofertei de către Comisia Naţională a pieţei Financiare la începutul lunii februarie. Conform înştiinţării, oferta de preluare vizează achiziționarea a peste 8,3 mil. acțiuni emise de BC “Victoriabanc” SA, ceea ce constituie 33,23% din numărul total de acțiuni cu drept de vot. Prețul oferit per acţiune constituie 78,21 lei. Oferta este valabilă până în data de 24 aprilie 2018. Achitarea prețului valorilor mobiliare - obiect al contractului de vânzare-cumpărare va fi efectuat de către intermediar la contul de brokeraj al clientului în ziua decontării tranzacției. Din suma tranzacţiei vor fi reținute comisioanele și taxele de tranzacționare. Acționarii care vor accepta condițiile ofertei de preluare obligatorie pot obține formularul de vânzare la sediul intermediarului - BC “Victoriabanc” SA. Pentru completarea formularului deţinătorul de valori mobiliare va prezenta extrasul din registru acționaritor BC “Victoriabanc” SA, eliberat de Societatea de registru ”Grupa Financiară”, care atestă calitatea de acționar și numărul de acţiuni deținute, dar și faptul că acțiunile sunt libere de orice restricții. Persoanele fizice vor prezenta actul de identitate, iar reprezentanţii acestora - și procura autentificată notarial. Persoane juridice – acţionari ale BC “Victoriabanc” SA vor prezenta actul de constituire, cel de aprobare a deciziei de înstrăinare a valorilor mobiliare, certificatul înregistrării de stat, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, de acordare a împuternicirilor (procura și actul de identitate al reprezentantului). Anterior la Bursa de Valori a Moldovei a fost înregistrată tranzacţia de achiziţionare a pachetului de acţiuni de peste 39% la prețul de aproape 766,5 de mil. lei

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.